×

Vesmírny a letecký priemysel láka stále viac slovenských firiem

Agentúra SARIO zorganizovala úspešné podujatie zamerané na vesmírny a letecký sektor, na ktorom vystúpili predstavitelia významných inštitúcií a spoločností, ako aj svetové mená z daných sektorov. Podujatia sa zúčastnilo viac ako sto účastníkov, čo preukazuje rastúci záujem slovenských spoločností o tento sektor.

10. septembra 2020 sa uskutočnil druhý ročník podujatia Slovak Space Tech Day v réžii Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Na rozdiel od prvého ročníka, ktorý prebehol v júni 2019 v Košiciach, sa tohtoročné vydanie uskutočnilo v online podobe. Podujatie prilákalo viac ako stovku predstaviteľov vesmírneho priemyslu a výskumnej sféry.

Podujatie otvorili generálny riaditeľ agentúry SARIO Róbert Šimončič a výkonný riaditeľ Agentúry pre európsky globálny systém satelitnej navigácie (GSA) Pascal Claudel. Počas úvodnej časti podujatia mali diváci možnosť spoznať nielen prostredie a aktuálnu situáciu vesmírneho priemyslu na Slovensku, ale aj jeho možnosti v rámci európskeho vesmírneho ekosystému. Medzi významných vystupujúcich patrili generálny tajomník ASD Eurospace (európskej asociácie vesmírnych firiem) Olivier Lemaitre, ako aj Pete Worden, predseda Breakthrough Prize Foundation a bývalý riaditeľ NASA Ames Research Center.

V závere podujatia, ktorý bol venovaný najmä aktuálnym trendom vesmírneho priemyslu diskutovali zástupcovia Airbus Group, slovenskej spoločnosti M2M Solutions a konzultačnej skupiny PwC. Ako sa zhodli vystupujúci, „vesmír už dávno nie je iba exkluzívnym klubom pre bohatých,“ ale naopak, aplikácia širokého spektra technológií láka čoraz viac aktérov z iných relevantných odvetví, akými sú napr. informačné a telekomunikačné technológie, výroba ľahkých materiálov a mnohé iné.

Súčasťou Slovak Space Tech Day bola taktiež prezentácia ôsmych slovenských start-upov a spoločností za účasti Williama Carbone z IBM. Práve IBM, ako partner podujatia, poskytlo ako hlavnú výhru hodnotný business mentoring, ktorý získal víťazný start-up GroundCom.
Popri tohtoročnom Slovak Space tech Day sa uskutočnil aj prvý ročník Slovak Aviation Industry Day, ktorý sa sústredil najmä na také oblasti ako je výroba lietadiel a komponentov, softvérové riešenia a inovácie v leteckej doprave. Program zahŕňal otváracie prezentácie predstaviteľov japonskej spoločnosti All Nippon Airways (Hironobu Kondo a Martin Hegeduš) ako aj slovenského vizionára Štefana Kleina.

Predmetom diskusie bol aktuálny stav leteckého priemyslu, ktorý momentálne nie je priaznivý pre letecké spoločnosti ani svetových výrobcov lietadiel a ich dodávateľskú sieť. Predpokladané scenáre zotavenia priemyslu využívajúc nové možnosti napr. alternatívnych pohonov či foriem mestskej prepravy, priblížili Vincent De Vroey z Aerospace and Defence Industries Association of Europe, Ivan Ferencz z European Union Aviation Safety Agency a Ivan Masár z TTTech Computertechnik AG.

Záverečná diskusia sa venovala novým projektom v leteckom priemysle z pohľadu Rudolfa Zaujeca zo spoločnosti MASAM s.r.o., ako aj akademickej sféry v zastúpení Miroslava Šmelka z Technickej univerzity v Košiciach.

Mediálne výstupy:
https://www.teraz.sk/ekonomika/sario-vesmirny-a-letecky-priemysel-l/493892-clanok.html

https://ekonomika.sme.sk/c/22490489/rastie-zaujem-slovenskych-firiem-o-vesmirny-a-letecky-priemysel.html

Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach Diverzifikačných služieb SARIO kontaktujte:
E: michal.brichta@sario.sk, tímlíder pre diverzifikačné služby