VIROEXPO 2010 - 15. Medzinárodný veľtrh priemyslu, remesiel a poľnohospodárstva, Chorvátsko

pondelok, 21. december 2009

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Vás pozýva na 15. Medzinárodný veľtrh priemyslu, remesiel a poľnohospodárstva, ktorý sa uskutoční vo Virovitici (v Chorvátsku), v dňoch 22. - 24. januára 2010.
Veľtrh je zameraný na priemysel, priemyselnú výrobu, remeslá a poľnohospodárstvo. Generálnymi partnermi veľtrhu sú: Ministerstvo hospodárstva, práce a podnikania Chorvátskej republiky, Ministerstvo poľnohospodárstva, rybárstva a rozvoja vidieka a Ministerstvo regionálneho rozvoja, lesníctva a vodného hospodárstva Chorvátskej republiky.
Slovenská republika sa stala hlavným zahraničným partnerom jubilejného 15. ročníka Medzinárodného veľtrhu -Virovitica. Slovenským podnikateľským subjektom bude poskytnutý bezplatne výstavný priestor, ako aj logistická a organizačná podpora. Súčasťou veľtrhu bude i tzv. Slovenský deň, ktorého cieľom bude zviditeľniť Slovenskú republiku a jej ekonomické a podnikateľské prostredie.

Viac informácii: https://www.sario.sk/?viroexpo-2010