Zapojte sa do dodávateľskej siete

Zapojte sa prostredníctvom agentúry SARIO do dodávateľskej siete zahraničných spoločností prichádzajúcich na Slovensko.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spustila sourcingovú aktivitu s cieľom poskytnúť asistenciu spoločnostiam prichádzajúcim na Slovensko pri obstarávaní možných dodávateľov,
tzv. nevýrobného charakteru.

Slovenské firmy majú možnosť registrovať sa bezplatne do katalógu,
ktorý bude agentúra SARIO poskytovať priamo zahraničným investorom, zaujímajúcim sa o možnosť etablovania sa na Slovensku. 

Pre účely sourcingu boli definované prioritne nasledujúce oblasti:
Dopravné, logistické služby
Drevárske výrobky (zariaďovanie výrobných priestorov a kancelárií)
Elektrotechnické produkty (zariaďovanie výrobných priestorov a kancelárií, napr. klimatizácie atď)
Finančné služby (napr. finančné poradenstvo)
Gastro zariadenia
Chemické produkty (napr. čistiace prostriedky atď)
Informačné technológie (zariaďovanie výrobných priestorov a kancelárií)
Kovovýroba, strojárske produkty (zariaďovanie výrobných priestorov a kancelárií)
Papier - kancelárske potreby
Personálne služby (služby personálnych agentúr)
Potravinárske produkty (pre zamestnancov do výrobných priestorov a kancelárií, napr. aj automaty na kávu, výrobky atď)
Pracovné odevy a pracovná obuv (pre zamestnancov)
Právo, právne služby
Projektovanie a inžiniering
Reklama, reklamné služby
Sanita, plastikárske produkty (zariaďovanie výrobných priestorov a kancelárií, napr. plastové rúry, umývadlá, vane atď)
Spracovanie odpadov
Stavebníctvo (stavebné produkty a služby, výstavba, renovácia výrobných priestorov a kancelárií)
Telekomunikácie (ponuka telekomunikačných produktov a služieb)
Účtovníctvo
Vývoj, testovanie, R&D
Vzdelávanie (vzdelávacie, poradenské programy pre zamestnancov)
Iné

Agentúra SARIO vyzýva slovenské spoločnosti, ktoré sú etablované na Slovensku (majú svoje vlastné IČO), aby sa zaregistrovali do katalógu vyplnením formulára na nižšie uvedenom linku.V prípade ďalších otázok nás neváhajte osloviť na adrese: sourcing@sario.sk 
 
Účastník zároveň dáva agentúre SARIO súhlas s poskytnutím zverejnených údajov tretím stranám, zahraničným investorom zaujímajúcim sa o možné etablovanie sa na Slovensku.