×
14.10.2021

Ako merať a vykazovať uhlíkovú stopu (webinár)

Miesto
online
Organizátor
SARIO, SUSTO - Sustainability Tools, Circular Slovakia
Kontakt

Marek Kopanický, E: marek.kopanicky@sario.sk

Do roku 2050 sa má Európa stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Európska komisia predstavila nedávno balík návrhov „Fit for 55“, aby sme do roku 2030 znížili čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Ceny emisných povoleniek stúpajú a každoročne sa znižuje strop emisií z určitých hospodárskych odvetví s cieľom naplniť tieto ambiciózne ciele. Súkromné spoločnosti chcú byť na tieto zmeny pripravené, pretože už nie je relevantné pýtať sa „či“ ale „kedy“ sa opatrenia dotknú aj ich podnikania.
Webinár zodpovie nasledovné otázky:
  • Ako merať a vykazovať uhlíkovú stopu produktu, služby alebo celej krajiny?
  • Akými krokmi ju môžeme znížiť?
  • Čo znamená Scope 1, 2 a 3 a ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu?
  • Ako vyhovieť investorom a bankám vyžadujúcim čoraz viac minimalizáciu vplyvu na klimatickú zmenu?
Webinár predstaví proces riadenia firemných emisií na konkrétnych príkladoch, ako si môže firma zmerať sama vlastnú uhlíkovú stopu a k čomu bude potrebovať overenie certifikovaného audítora.
Predstavíme vám kroky potrebné pri zostavovaní reportu, najčastejšie chyby ako aj odporúčania pre spoločnosti zvažujúce GHG report na príklade spoločnosti, ktorá si nechala po prvýkrát spracovať report.

Cieľom nášho webináru je uvedenie do témy prechodu k udržateľnosti z pohľadu merania uhlíkovej stopy a jeho vykazovania.
Ide o druhý z cyklu webinárov s názvom Udržateľný biznis: trendy a nové príležitosti, ktorý spoločne organizujú Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), platforma Circular Slovakia a konzultačná spoločnosť SUSTO - Sustainability Tools. Sériu webinárov ukončíme v novembri s témou predchádzania Greenwashingu v komunikácii.

Podujatie je súčasťou medzinárodnej iniciatívy, Circular Week 2021, ktorý prebieha od 11.-17. októbra 2021. Jedná sa o súbor rôznych podujatí, od workshopov, seminárov, stretnutí a panelov, na medzinárodnej úrovni venovaných cirkulárnej ekonomike.

Moderátorka: Denisa Rášová, predsedníčka platformy Circular Slovakia
 
Hostia:
  • Viktor Třebický, CI2, spoluzakladateľ neziskovej organizácie CI2, o.p.s. a spoločnosti CI3, s. r. o.
  • Marek Frecer, Senior Manager na oddelení Risk Assurance, PWC (člen Circular Slovakia)
  • Lucia Korbelyiová, Senior consultant na oddelení Risk Assurance, PWC (člen Circular Slovakia)
 
Viktor Třebický sa viac ako 20 rokov zaoberá ekológiou, ochranou životného prostredia a udržateľným rozvojom. V roku 2013 spoluzakladal neziskovú organizácie CI2, o.p.s. a v roku 2021 spoločnosť CI3, s. r. o., ktorá sa špecializuje na výpočet uhlíkovej stopy a súvisiace poradenstvo. V súčasnosti sa zaoberá predovšetkým uhlíkovou a ekologickou stopou na úrovni firiem, ale aj verejnej správy a na ďalších úrovniach ako aj otázkami zmeny klímy a adaptačnými opatreniami. Pravidelne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti.
Marek Frecer je senior manažérom na oddelení Risk assurance v PwC Slovensko a má viac ako 12 rokov skúseností v oblasti poradenských služieb. Vykonával audítorské služby, od roku 2018 viedol implementačné projekty v oblasti compliance a aktuálne sa sústredí na strategické poradenstvo v oblasti ESG.
Lucia Korbélyiová je senior konzultantka na oddelení Risk assurance v PwC Slovensko zameriavajúca sa na témy udržateľnosti, najmä obehového hospodárstva a merania dopadu produktov na životné prostredie. Má skúsenosti so strategickými, poradenskými službami v odvetviach stavebníctva, demolačných službách, elektronike či jednorazových produktov.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 13. októbra 2021 vyplnením registračného formulára. Webinár sa uskutoční prostredníctvom platformy Zoom.