Ako prezentovať svoju firmu v angličtine

Dátum: 
utorok, 14. apríl 2015
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Cena: 
20 EUR/osoba
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 

Jana Jarošová, 0910828215, jarosova@sario.sk

Zaregistrovať sa môžete do 13.4.2014.
Kapacita účastníkov workshopu je obmedzená na 15 osôb!

Cieľ workshopu:
 • praktický návod ako si pripraviť prezentáciu spoločnosti v anglickom jazyku
 • osvojenie si odporúčanej slovnej zásoby a vystúpenie s prezentáciou.

Obsah workshopu:
 • diskusia o základných častiach powerpoint prezentácie spoločnosti v anglickom jazyku pre zahraničných partnerov
 • odporúčané slovné spojenia pre formuláciu prezentácie v anglickom jazyku
 • odporúčania aké informácie sú dôležité pre partnerov z rôznych kultúr
 • príprava vlastnej prezentácie na základe diskusie počas tréningu a jej verbálna prezentácia na záver

PROGRAM

08.45 – 09.00 
 • registrácia účastníkov
 
09.00 – 09.10    
 • otvorenie seminára – úvodné privítanie
  (Tibor Buček, riaditeľ OZO SARIO)
 
09.10 - 10.30  
 • základy power point prezentácie spoločnosti v anglickom jazyku pre zahraničných partnerov                                  
 • Odporúčané slovné spojenia pre formuláciu prezentácie v anglickom jazyku
 • Odporúčania pre partnerov z rôznych kultúr
  (PaedDr. Eva Gáboríková, M.A., PhD.)
 
10.30 – 11.00 
Prestávka

11.00 – 13.00   
Príprava vlastnej prezentácie a  jej verbálna prezentácia

Odporúčanie pre účastníkov:
 • každý účastník by si mal priniesť vlastný laptop, aby mohol počas workshopu vytvoriť vlastnú prezentáciu
 • každý účastník má možnosť zaslať lektorovi prezentáciu spoločnosti, ktorú vytvoril, aby získal spätnú väzbu od lektora workshopu
 • odporúčaná jazyková úroveň: A2 a vyššie

Prednášajúca: PaedDr. Eva Gáboríková, M.A., PhD.
Eva Gáboríková poskytuje konzultačné služby pre diplomatov, obchodné spoločnosti, multikultúrne pracovné tímy a vrcholových manažérov.
Svojich klientov pripravuje na zvládnutie obchodných rokovaní, vedenie projektového tímu a úspešné zastupovanie spoločnosti na pracovných a spoločenských stretnutiach na Slovensku a v zahraničí.