×
16.03.2022

Ako sa pripraviť na cirkulárnu ekonomiku? (webinár)

Miesto
online (ZOOM) od 10:00
Organizátor
SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, SUSTO - Sustainability Tools, Circular Slovakia
Kontakt

Marek Kopanický E: marek.kopanicky@sario.sk

Obehové hospodárstvo, alebo inými slovami cirkulárna ekonomika, je dnes atraktívny pojem, ktorý pozná už každý podnikateľ či podnikateľka. Hnacou silou mnohých podnikov v prechode na obehové hospodárstvo je možnosť zefektívňovať svoje procesy, znižovať náklady, (eko)inovovať alebo diverzifikovať portfólio produktov alebo služieb. Motívom je častokrát aj sprísňujúca sa legislatíva alebo meniace sa zákaznícke preferencie.
Dnes už nie je otázkou či ale ako začať s implementáciou cirkularity do biznisu a podnikania menších i veľkých spoločností. Obehové hospodárstvo je komplexná téma, preto aj spektrum riešení a prístupov je pomerne široké.

Webinár zodpovie nasledovné otázky:
 • Kde začať, ak chce moja firma ísť cestou transformácie na obehové hospodárstvo?
 • Aké nástroje a služby v prechode na obehové hospodárstvo možno využiť?
 • Aké cirkulárne biznis modely možno aplikovať do svojho podnikania?
 • Ako sa aktivizovať a ukázať, že to s cirkularitou myslím ako firma vážne?
 • Aké sú inšpiratívne príklady na Slovensku a v zahraničí?
   
Webinár zarámcuje tému, predstaví základné trendy a princípy cirkulárnej ekonomiky v podnikaní vrátane inšpiratívnych biznis modelov a odporučí jednotlivé kroky v procese transformácie.

Zároveň budú predstavené dve prípadové štúdie z pohľadu veľkého podniku a malého a stredného podniku. Zameriame sa na motívy, úspory a príležitosti, ktoré tento proces transformácie ponúka. Neopomenieme ani kľúčové zistenia a ponaučenia, ktoré môžu pomôcť ďalším podnikom v procese naštartovania zmien.

Podujatie je pokračovaním cyklu webinárov s názvom „Udržateľný biznis: trendy a nové príležitosti“, ktorý spoločne organizujú Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), konzultačná spoločnosť SUSTO - Sustainability Tools a platforma Circular Slovakia.

Moderátor: Jan Kurka, SUSTO

HOSTIA:
 • Andrea Orság, zakladateľka I konzultačná spoločnosť MissionC
 • Ivan Tučník, Sustainability and Integrated Projects Lead I Plzenský Prazdroj Slovensko, a.s.
 • Peter Šimurka, zakladateľ I Nezávislá Environmentálna Konzultačná Agentúra s. r. o. (NEKA)
 • Denisa Rášová, spoluorganizátorka iniciatívy Cielime Cirkulárne

REGISTRÁCIA
Účasť na podujatí je bezplatná. Registrovať sa môžete do 15. marca 2022 prostredníctvom registračného formulára.