×
20.09.2022

Ako správne manažovať preklady v exportnej/importnej firme (webinár)

Miesto
online
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Petra Hudáková, T: 0910 828 323 E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému Ako správne manažovať preklady v exportnej/importnej firme. 

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Náklady na prekladateľské služby predstavujú významnú položku pri expanzii na zahraničné trhy. Preklad a lokalizácia však netvoria len nevyhnutnú nákladovú položku, ako napríklad dopravné náklady, ale sú čoraz dôležitejším marketingovým nástrojom, ktorý je jedným z rozhodovacích faktorov pri výbere produktu klientom. V snahe minimalizovať náklady na preklady často vznikajú chyby v procesoch, ktoré v lepšom prípade prinášajú rozčarovanie zákazníka, v horšom prípade finančné straty či dokonca ohrozenie zdravia zákazníkov.

V rámci webinára sa dozviete nielen to, ako správne objednať prekladateľskú službu tak, aby ste dosiahli čo najlepší pomer cena/výkon a zároveň minimalizovali riziko vyplývajúce z nesprávne prenesenej informácie, ale aj veľa iných informácií, ktoré budú prínosom pri voľbe komunikačnej stratégie vašej firmy s potenciálnymi zákazníkmi.

Webinár bude lektorovať skúsený odborník na danú oblasť, Jakub Absolon, riaditeľ „fullservisovej“ prekladateľskej spoločnosti ASAP-translation.com, s.r.o., s viac ako 18-ročnými skúsenosťami.
 

REGISTRÁCIA 
Registrovať sa môžete do 13. septembra 2022.
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk