×
28.01.2021

Aktuálne zmeny v regionálnej investičnej pomoci

Organizátor
MH SR, SARIO
Radi by sme vás pozvali na webinár k téme Aktuálne zmeny v regionálnej investičnej pomoci, ktorý bude organizovaný Ministerstvom hospodárstva SR a agentúrou SARIO.
 
Nedávno schválené novely zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a súvisiaceho nariadenia vlády č. 195/2018, účinné od 1.1.2021, menia niektoré podmienky poskytovania a čerpania regionálnej investičnej pomoci.
 
Legislatívna úprava reflektuje aktuálnu pandemickú situáciu a uvoľňuje viaceré podmienky. Cieľom je uľahčenie situácie súčasným prijímateľom pomoci, a zároveň podnietenie spoločností k novým investíciám aj prostredníctvom zníženia minimálnych podmienok a úpravy niektorých povinností prijímateľov pomoci. O prostriedky z tejto schémy si môžu žiadať veľké aj malé spoločnosti s domácim či zahraničným kapitálom, ktoré plánujú investície na území Slovenska (s výnimkou Bratislavského kraja).
 
Webinár sa bude konať 28. 1. 2021 podľa nasledujúceho harmonogramu:
  • 10.00–11.00 – Upravené podmienky pre súčasných prijímateľov pomoci
  • 11.00–12.00 – Upravené podmienky od 1.1.2021 pre potenciálnych budúcich žiadateľov
 
Počas webináru bude priestor aj na zodpovednaie individuálnych otázok.

REGISTRÁCIA 
Zaregistrovať sa môžete vyplnením registračného formulára. Vo formulári prosím zaznačte, o ktorú časť webináru máte záujem, prípadne či by ste sa chceli zúčastniť oboch častí programu. Následne vám bude v predstihu zaslaný Zoom link, cez ktorý sa na webinár pripojíte.


 
Tešíme sa na vašu účasť.