Aktuálne zmeny v regionálnej investičnej pomoci

Dátum: 
štvrtok, 28. január 2021
Organizátor: 
MH SR, SARIO
Kontakt: 
Radi by sme Vás pozvali na webinár k téme Aktuálne zmeny v regionálnej investičnej pomoci, ktorý bude organizovaný Ministerstvom hospodárstva SR a agentúrou SARIO.
 
Nedávno schválené novely zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a súvisiaceho nariadenia vlády č. 195/2018, účinné od 1.1.2021, menia niektoré podmienky poskytovania a čerpania regionálnej investičnej pomoci.
 
Legislatívna úprava reflektuje aktuálnu pandemickú situáciu a uvoľňuje viaceré podmienky. Cieľom je uľahčenie situácie súčasným prijímateľom pomoci, a zároveň podnietenie spoločností k novým investíciám aj prostredníctvom zníženia minimálnych podmienok a úpravy niektorých povinností prijímateľov pomoci. O prostriedky z tejto schémy si môžu žiadať veľké aj malé spoločnosti s domácim či zahraničným kapitálom, ktoré plánujú investície na území Slovenska (s výnimkou Bratislavského kraja).
 
Radi by sme Vás týmto pozvali na webinár, ktorý sa bude konať 28. 1. 2021 podľa nasledujúceho harmonogramu:
  • 10.00–11.00 – Upravené podmienky pre súčasných prijímateľov pomoci
  • 11.00–12.00 – Upravené podmienky od 1.1.2021 pre potenciálnych budúcich žiadateľov
 
Počas webináru bude, samozrejme, priestor aj na Vaše otázky.

REGISTRÁCIA 
Zaregistrovať sa môžete vyplnením registračného formulára. Vo formulári prosím zaznačte, o ktorú časť webináru máte záujem, prípadne či by ste sa chceli zúčastniť oboch častí programu. Následne Vám bude v predstihu zaslaný Zoom link, cez ktorý sa na webinár pripojíte.


 
Tešíme sa na Vašu účasť.