×
05.10.2019 - 09.10.2019

ANUGA 2019 — Kolín nad Rýnom, Nemecko

Miesto
Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln, Germany
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje
pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na jednom z najvýznamnejších medzinárodných potravinárskych veľtrhov
v Nemecku Anuga 2019, ktorý sa uskutoční v termíne 05.—09. októbra 2019.


Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Medzinárodný potravinársky veľtrh Anuga Cologne je významným miestom stretnutí potravinárskych spoločností z celého sveta. Veľtrh sa koná každý druhý rok a v roku 2019 bude 35. ročník. Podľa štatistík z 34. ročníka výstavy ANUGA 2017 sa zúčastnilo približne 165 000 návštevníkov zo 198 krajín
a 7 405 firiem zo 107 krajín. 716 vystavovateľov z Nemecka a 6 689 vystavovateľov zo zahraničia pokrylo približne 284 000 metrov štvorcových výstavnej plochy. Hlavnou partnerskou krajinou výstavy  bola India.

Výstava ANUGA je členená na 10 podvýstav. Viac informácií o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia.
  
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Anuga Cologne 2019 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace
s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (55,25 m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spoluvystavovateľov,
z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej
a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2.
Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti,
ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Anuga 2019, prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 15. mája 2019.Poznámka
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 15. mája 2019, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu Anuga 2019, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr. Registrácia na podujatie bude spustená štvrtok 9. mája 2019 o 10.00.