×
04.04.2019 - 07.04.2019

AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2019

Miesto
Tüyap Fair Convention and Congress Center, Istanbul, Turecko
Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu Automechanika Istanbul 2019, ktorý sa bude konať v termíne 04 – 07. apríl 2019.
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
Automechanika Istanbul je jeden z najväčších veľtrhov v automobilovom priemysle. V roku 2018 dosiahol počet vystavovateľov rekordných čísiel, a to 1 351 vystavovateľov s počtom návštevníkov 45 979 z celého sveta. Meno Automechanika sa spája s prestížnym označením automobilových veľtrhov, ktoré vytvárajú priestor pre prezentáciu firiem pôsobiacich v oblasti automobilového priemyslu, ako aj vo všetkých nadväzujúcich odvetviach.
Okrem vystavenia produktov budú mať slovenské spoločnosti možnosť networkingu, ktorý je na veľtrhu týchto rozmerov samozrejmosťou. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://tuyap.com.tr/en/exhibitions/automechanika-istanbul-2017#scope-of-the-fair  
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2019 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.


V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 7 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Automechanika Istanbul 2019, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 4. februára 2019.Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 4. februára 2019, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu Automechanika Istanbul 2019, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.