Bieloruské priemyselné fórum 2015

Dátum: 
utorok, 12. máj 2015
Miesto: 
Výstava sa uskutoční v komplexe "Futbalový manež" (ul. Pobeditelej 20/2), Minsk
Cena: 
Dopravu a ubytovanie si zabezpečujú a hradia účastníci sami
Organizátor: 
Expoforum Minsk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a  ZÚ SR v Minsku si Vás dovoľujú informovať, že v dňoch 12. - 15. mája 2015 sa v Minsku (Bielorusko) uskutoční projekt medzinárodnej výstavy "Bieloruské priemyselné fórum-2015" v rámci integrovanej akcie "Euroázijský týždeň-2015".

Organizátorom výstavy je už od r. 1997  spoločnosť Expoforum, tento ročník prebehne pod záštitou vlády BY, Akadémie vied BY, Obchodnej a priemyselnej komory BY  a Asociáciou podnikateľov BY.

V rámci priemyselného fóra sa každoročne organizujú aj národné stánky účastníckych štátov.

Kľúčovým elementom "Euroázijského týždňa v Bielorusku-2015" bude plenárne zasadnutie "Integrácia integrácií - cesta k voľnému obchodu od Lisabonu do Vladivostoku", ktoré sa uskutoční dňa 13.5.2015.

V rámci priemyselného fóra sa uskutočnia štyri medzinárodné výstavy
so zameraním na:

 • PROMEXPO - MODERNÝ ZÁVOD
  výstava zariadení, technológií a prístrojov pre vybavenie priemyselných závodov
 • PROMENERGO
  výstava energetických a elektrotechnických zariadení pre priemysel
 • ÚSPORA ENERGIE A EKOLÓGIA
  výstava energo-efektívnych a úsporných technológií, zariadení, prístrojov, materiálov a technológií na ochranu životného prostredia v priemysle, energetike, stavebníctve a bytovom hospodárstve
 • NÁUKA A INOVÁCIE
  výstava vedecko-výskumných, konštruktérskych a inovačných
  projektov pre priemysel

ZÚ SR v Minsku organizuje národný stánok  (6-9 m2), kde môžu naši podnikatelia bezplatne vystavovať svoje výrobky, prípadne inovačné a vedecko-výskumné projekty spolupráce.

Zároveň sa môžu zúčastniť na jednotlivých konferenciách a sympóziách, kde by mohli prezentovať svoje záujmy na bieloruskom - euroázijskom trhu.

Podrobnejšie informácie:
SARIO
Miroslava Kudelásová, miroslava.kudelasova@sario.sk, T: +421 2 58 260 134

ZÚ SR v Minsku
Tibor Bók, tibor.bok@mzv.sk, T: +375 17 220 28 49

administrácia Expofora v Minsku
Šarko Sergej Kazimirovič, sharko@expoforum.by, T:  +375 17 3143430

www.expoforum.by

Žiadame záujemcov o potvrdenie účasti najneskôr do 10. 4. 2015.