×

Central Europe Business Day 2021

Miesto
Palace Art Hotel, Pezinok
Cena
bezplatne (s registráciou a po splnení podmienok )
Organizátor
Národný projekt SARIO
Kontakt
forum@sario.sk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje medzinárodné podnikateľské fórum Central Europe Business Day 2021, ktoré sa bude konať v novom termíne 9. Septembra 2021 v Palace Art Hotel, Pezinok.
 
Hlavným cieľom podnikateľského fóra sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť slovenským a zahraničným podnikateľom z Rakúska a Maďarska nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy.
 
Podujatie je zamerané na nasledujúce sektory:
  • strojárstvo,
  • automobilový priemysel,
  • informačné technológie,
  • elektronika,
  • stavebníctvo a 
  • energetika

Cieľová skupina pre SR: 
Malé a stredné podniky (MSP) zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Program:
 
9:30 - 10:00  Registrácia
10:00 – 10:15  Otvorenie Podnikateľského fóra Central Europe Business Day
10:15 – 12:30 B2B rokovania
12:30 – 13:30 Prestávka, obed
13:30 – 17:30 B2B rokovania

SARIO si vyhradzuje právo na zmenu programu počas prípravy podujatia.
 
REGISTRÁCIA

[[{"fid":"4424","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":"https://cebusinessday.sario.sk/"},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":"https://cebusinessday.sario.sk/"}},"attributes":{"height":30,"width":130,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

 

   

       MEDIÁLNY PARTNER