×
19.10.2020

Česko-Slovenské podnikateľské fórum

Miesto
Hotel Holiday Inn (konferenčná sála Millenium I), Športová 2, Žilina
Kontakt
Podujatie je presunuté na rok 2021.
O novom termíne vás budeme včas informovať.  


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3. investičnej priority 3.2. špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR v Bratislave, Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR, Krajskou hospodárskou komorou Moravskoslezského kraja, Zlínskeho kraja, Olomouckého kraja, Regionálnou hospodárskou komorou Brno, CzechTrade Slovensko a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Žilina, si vás dovoľuje pozvať na medzinárodné Česko-Slovenské podnikateľské fórum, ktoré sa koná 19. októbra 2020Hoteli Holiday Inn, Žilina.
 
Hlavným cieľom podnikateľského fóra sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy. Podujatie je zamerané na nasledujúce sektory: strojárstvo, elektrotechnika, energetika a ekológia.
 
Cieľová skupina: 
Malé a stredné podniky (MSP) zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Program:
9:30 - 10:00    Registrácia
10:00 – 10:15   Slávnostné otvorenie
10:15 – 15:00   B2B rokovania
 
SARIO si vyhradzuje právo na zmenu programu počas prípravy podujatia.
 
Registrácia:
V prípade záujmu zúčastniť sa podujatia sa môžete registrovať najneskôr do 14. 9. 2020 prostredníctvom registračného formulára