×
10.04.2018

Chorvátska podnikateľská misia na Slovensku

Miesto
Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1, 040 01 Košice
Kontakt

Igor Uhlik, M: +421 910 828 109, E: igor.uhlik@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' v spolupráci so ZÚ SR v Záhrebe a Župnou Chorvátskou hospodárskou komorou zo Splitu, organizuje 10. apríla 2018 podnikateľskú misiu chorvátskych podnikateľov na Slovensku v Košiciach.
 

Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.
 
Za chorvátsku stranu sa zúčastnia podnikatelia zo splitskej župy, delegácia zo Župnej Chorvátskej hospodárskej komory zo Splitu a delegácia Fakulty elektrotechniky a stavby lodí Univerzity v Splite.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a  nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
PROGRAM
 
09.00
 • registrácia spoločností
09.30
 • otvorenie podnikateľského fóra, prezentačný blok
10.30
 • B2B rokovania
12.00
 • občerstvenie
 
Sektorové zameranie:
 • IT
 • energetika
 • iné
  
Podpora zo strany agentúry SARIO zahŕňa:
 • zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým vybavením
  a občerstvením počas trvania fóra
 • nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v na podnikateľskej misii, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami
a prílohami najneskôr do 3. 4. 2018.