DSA Kuala Lumpur 2022

Dátum: 
28 - 31 marec 2022
Miesto: 
Kuala Lumpur, Malajzia

Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina
  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si, v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom zbrojárskom veľtrhu Defence and Homeland Security (DSA), ktorý sa bude konať v termíne 28. – 31. 3. 2022, v Kuala Lumpur v Malajzii.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Veľtrh DSA 2022 je jedným z najvýznamnejších zbrojárskych veľtrhov v regióne  Ázia, je zároveň hlavným miestom pre stretnutia odborníkov a expertov v armádnom priemysle, čím sa stáva platformou pre výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov armádnych zariadení.

Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke www.dsaexhibition.com/home 

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Defence and Homeland Security  2022 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 29. novembra 2021 vyplnením registračného formulára