ELMIA Subcontractor 2019 – Jönköping, Švédsko

Dátum: 
12 - 15 november 2019
Miesto: 
Elmiavägen 15, SE-554 54 Jönköping, Sweden
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na jednom z najvýznamnejších medzinárodných subkontraktačných veľtrhov v severnej Európe vo Švédsku ELMIA 2019, ktorý sa uskutoční v termíne 12. - 15. novembra 2019.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Subkontraktačný veľtrh ELMIA patrí medzi popredné veľtrhy v severnej Európe pre výrobný priemysel, jeho dodávateľov a ich zákazníkov. ELMIA je skutočne odborný veľtrh pre vývoj a nákup produktov. Na tomto mieste uvidíte inovácie a dômyselné riešenia, konštrukčné návrhy blízkej budúcnosti, inteligentné materiály a mnohé iné zaujímavé produkty. Zoznámte sa so svojimi súčasnými dodávateľmi a novými, ktorí pomôžu vašej spoločnosti dosiahnuť ďalšiu fázu vývoja. S 1 200 vystavovateľmi z približne 30 krajín sveta sa vytvárajú jedinečné podmienky pre rozvoj podnikania a ziskové obchody. Štyri dni veľtrhu budú naplnené novými stretnutiami, novými diskusiami a novou inšpiráciou.
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na subkontraktačnom veľtrhu ELMIA 2019 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
 
PREDBEŽNÝ ZÁUJEM O ÚČASŤ
Ak prejavíte záujem zúčastniť sa daného Podujatia, vyplňte, prosím, predbežnú registráciu. Táto registrácia je nezáväzná, slúži len na zistenie predbežného záujmu o uvedené Podujatie. O možnosti záväznej registrácie/spustení záväznej registrácie na Podujatie Vás budeme následne informovať.