×

EQUIP AUTO Paríž 2019

Miesto
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES, Paríž, Francúzsko
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu servisu, údržby, výbavy a náhradných dielov pre osobné aj úžitkové vozidlá EQUIP AUTO Paríž 2019, ktorý sa bude konať v termíne 15. – 19. októbra 2019.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
Medzinárodný veľtrh EQUIP AUTO sa koná každé dva roky a spája 95 000 odborníkov s rozhodovacími právomocami, distribútorov, výrobcov, servisov, investorov a odborníkov operujúcich na automobilovom trhu. Veľtrh je zameraný na subdodávateľov komponentov pre automobilový priemysel, vybavenie čerpacích staníc a dielní, ako aj nové technológie v automobilovom priemysle.
Sektory veľtrhu:
 • Vybavenie vozidiel, súčasti, diely a komponenty,
 • Mazadlá a aditíva,
 • Opravy, údržba, náradie a diagnostika,
 • Pneumatiky, príslušenstvo,
 • Vybavenie a farby na karosériu,
 • Umývacie plochy a servisné služby,
 • Nákladné automobily, prívesné a vlečné vozíky,
 • Auto - remarketing,
 • Služby pre mobilitu (poisťovne, finančníci, lízingové spoločnosti, telematickí operátori a pod.), služby pre profesionálov (IT, DMS, dodávatelia softvéru, nástroje pre spravovanie a pod.),
 • Údržbárske a distribučné siete.
   
Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://en.equipauto.com/
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu EQUIP AUTO Paríž 2019 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
 
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu EQUIP AUTO 2019, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 26. augusta 2019.Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 26. augusta 2019, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu EQUIP AUTO 2019, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.