×
14.09.2021 - 16.09.2021

Expanzia e-shopu do Maďarska a Rumunska

Cena
bezplatne
Kontakt

Petra Hudáková, T: +421 910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Dátum konania:
  • I. časť — utorok, 14. september 2021, 10.00—12.30
  • II. časť — štvrtok, 16. september 2021, 10.00—12.30

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pripravila webinár Exportnej akadémie na tému 'Expanzia e-shopu do Maďarska a Rumunska'. 

Maďarsko s Rumunskom patria po Českej republike medzi krajiny, do ktorých slovenské internetové obchody odosielajú najviac zásielok. Prvá veľká vlna expanzie slovenských e-shopov do Maďarska začala pred približne piatimi rokmi.

Maďarský e-commerce trh sa dynamicky vyvíjal, online obrat sa od roku 2016 v porovnaní s rokom 2020 viac ako zdvojnásobil. Dnes je maďarský trh podstatne saturovanejší a skúsenejší, no vzhľadom na to, že ide o susednú krajinu, je stále veľmi atraktívny na expanziu slovenských e-shopov.

Rumunsko patrí v posledných rokoch medzi najrýchlejšie rastúci e-commerce trh v Európe. Medziročný nárast sa pohyboval v posledných rokoch nad 30 % ročne. Online predaj je v krajine v rozmachu čomu prispieva stále väčšia dostupnosť internetového pripojenia.

Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s možnosťami rozšírenia internetového predaja slovenských internetových obchodov a zasielanie tovaru zákazníkom do Maďarska a Rumunska. Lektor, Filip Minár, sa dlhodobo venuje expanzii slovenských internetových obchodov do Maďarska a Rumunska.

Účastníkom poskytne pohľad na to, ako jednoducho sa dá rozšíriť internetový predaj do nových krajín, poukáže na špecifiká maďarských
a rumunských zákazníkov a prevedie účastníkov jednotlivými krokmi expanzie, t. j. na čo treba myslieť a na čo si dať pozor z pohľadu legislatívy
a daní.
 
REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 07. septembra 2021 vyplnením registračného formulára

[[{"fid":"4424","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":"https://www.sario.sk/sk/registracny-formular-expanzia-e-shopu-do-madarska-rumunska"},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":"https://www.sario.sk/sk/registracny-formular-expanzia-e-shopu-do-madarska-rumunska"}},"attributes":{"height":30,"width":130,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 3. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk