German-Slovak Space Industry e-Meeting

Dátum: 
štvrtok, 18. jún 2020
Dňa 18. júna 2020 o 10:00 sa uskutoční prvé nemecko-slovenské online stretnutie zamerané na oblasť vesmírneho priemyslu organizované Nemeckým strediskom pre letectvo a kozmonautiku (DLR) a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).Cieľom stretnutia je vzájomné zozdieľanie informácií o aktuálnom stave vesmírneho priemyslu v oboch krajinách a hľadanie oblastí s potenciálnym prienikom, v ktorých by slovenské a nemecké firmy a výskumné inštitúcie mohli iniciovať spoluprácu.
 
Stretnutie sa malo pôvodne konať počas tohtoročného veľtrhu ILA Berlín, na ktorom SARIO pripravovalo poldňovú konferenciu zameranú na prezentáciu slovenských firiem pôsobiacich v leteckej a vesmírnej oblasti. Vzhľadom na nutnosť presunúť daný ročník ILA do virtuálneho priestoru sa SARIO a DLR rozhodli zachovať pôvodný plan a zorganizovať stretnutie v online formáte.
 
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu je účasť vyhradená iba pre pozvaných hostí. V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o možnosti účasti, prosím, kontaktujte: michal.brichta@sario.sk.
____

Vďaka aktivitám agentúry SARIO sa slovenskému vesmírnemu biznisu darí získavať medzinárodnú pozornosť a prenikať do európskych štruktúr. Agentúra SARIO v rámci svojich Diverzifikačných služieb eviduje rastúcu pozornosť zahraničných partnerov o slovenský vesmírny sektor, ktorá sa prejavuje nielen účasťou na organizovaných podujatiach, ale aj čoraz intenzívnejším záujmom o identifikáciu obchodných a výskumno-vývojových partnerov a realizáciu spoločných projektov.