×
17.02.2019 - 21.02.2019

Gulfood Dubaj 2019

Miesto
Dubai World Trade Centre, Dubaj, Spojené arabské emiráty
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na jednom z najvýznamnejších medzinárodných potravinárskych veľtrhov Gulfood, ktorý sa uskutoční v termíne 17. – 21. február 2019 v Dubaji.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Medzinárodný potravinársky veľtrh Gulfood Dubaj je jedinečný veľtrh svojho druhu na Blízkom Východe. V roku 2018 Gulfood Dubaj privítal viac ako 97 000 návštevníkov zo 185 krajín na viac ako 1 milión štvorcových metrov výstavného priestoru. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke www.gulfood.com
Sektorové zameranie veľtrhu:
  • nápoje
  • mliečne výrobky
  • tuky a oleje
  • zdravé, fit a eko - potraviny
  • strukoviny, zrná a cereálie
  • mäsové hydinové výrobky
  • svetové potraviny
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Gulfood Dubaj 2019 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je približne do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Gulfood Dubaj 2019, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 20. novembra 2019.
 


Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 20. novembra 2019, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu Gulfood Dubaj 2019, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr