InterFood Azerbaijan 2022 Baku

Dátum: 
18 - 20 máj 2022
Miesto: 
Baku, Azerbajdžan
Organizátor: 
SARIO, Veľvyslanectvo SR v Baku
Kontakt: 

Marek Pocklan, E: marek.pocklan@sario.sk, M: +421 918 919 658

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Baku  informuje slovenské podnikateľské subjekty o možnosti účasti a prezentácie slovenských produktov na tzv. Národnom stánku v rámci medzinárodnej výstavy InterFood Azerbaijan 2022 v meste Baku, ktorá sa koná v dňoch 18. – 20. mája 2022. Podnikateľská misia je financovaná v rámci podporného programu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí s názvom Projektová schéma ekonomickej diplomacie.

POZOR: Registrácia predĺžená do 23. marca 2022 do 23:59! 
 
Azerbajdžan je z pohľadu hospodárskych ukazovateľov monokultúrnou krajinou zameranou na ropný priemysel a ťažobný komplex. Napriek tomu ponúka mnoho príležitostí pre slovenských exportérov a podnikateľské subjekty, ktoré chcú preniknúť na tento trh. Krajina sa nachádza na križovatke kultúr, okrem rozmanitej biodiverzity ponúka aj zaujímavé obchodné možnosti. Baku je hostiteľom výstavy InterFood Azerbaijan, ktorá má až 27-roćnú históriu. Podrobnejšie informácie o samotnom veľtrhu nájdete na nasledovnom odkaze.   

Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
 • potravinársky priemysel
 • potravinárske technológie

Pre podnikateľov bude zabezpečené:
 • úhrada nákladov spojených s výstavnou plochou (stánkom) na medzinárodnej výstave InterFood, ide o spoločný/zdieľaný národný stánok slovenských podnikateľských subjektov, ktorý bude realizovaný pod hlavičkou Good Idea Slovakia
 • preprava a logistika podnikateľskej delegácie v teritóriu počas trvania veľtrhu
 • ubytovanie v teritóriu počas trvania veľtrhu
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu
 • víza
 • Biznis fórum/B2B rokovania pre slovenské spoločnosti sprostredkované miestnym partnerom AZPROMO a občerstvenie počas obchodného fóra (tbc).
Podpora nezahŕňa:
 • letenky (záujemcov budeme informovať ohľadne odporúčaných letov),
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov.
 
Podmienky
Náklady, ktoré pokrývajú organizátori, sa týkajú jedného predstaviteľa za spoločnosť. Z kapacitných a rozpočtových dôvodov je celkový počet účastníkov podnikateľskej misie limitovaný. Účastníci, ktorí sa prihlásia skôr, budú uprednostnení. Účastníci, ktorí sa prihlásia neskôr, po naplnení kapacitných možností, budú mať obmedzené služby zo strany SARIO či Projektu ekonomickej diplomacie. Agentúra SARIO si vyhradzuje právo k zmene programu a tiež právo výberu spoločností na základe relevantnosti.

Podmienky vstupu do krajiny
Pred vstup do Azerbajdžanu nie je potrebná registrácia. Pre občanov Slovenskej republiky platí pri vstupe do krajiny vízová povinnosť.
Osoby staršie ako 18 rokov sú povinné predložiť pri vstupe do Azerbajdžanu tzv. COVID-pas, potvrdzujúci plné zaočkovania proti COVID-19 alebo potvrdenie o imunite voči COVID-19 (prekonanie choroby za ostatných 180 dní).

PROGRAM
Konkrétny a podrobný program je v štádiu prípravy a čiastočne sa odvíja aj od záujmu slovenských podnikateľských subjektov. V prípade potreby sa organizátori pokúsia dohodnúť dodatočné B2B stretnutia „na mieru“ počas trvania výstavy.
 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK
 • bezplatne
 
REGISTRÁCIA 
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami do 21. marca 2022.