×
30.09.2023 - 07.10.2023

International Astronautical Congress 2023 v Baku

International Astronautical Congress 2023 v Baku
Miesto
Azerbajdžan, Baku
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Simona Novosadová, E: novosadova@sario.sk

Národný projekt SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem v októbri 2023 zorganizovať podnikateľskú misiu do Azerbajdžanu pri príležitosti podujatia International Astronautical Congress (IAC) 2023.  
 
Cieľová skupina:

  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja

Sektorové zameranie podujatia:

  • vesmírne technológie

Hlavným cieľom misie je účasť na 74. ročníku konferencie IAC, ktorá bude prebiehať v dátume 2.– 6. októbra 2023. Práve v roku 2023 sa globálna vesmírna komunita opäť zíde v Baku na Medzinárodnom astronautickom kongrese, presne 50 rokov po tom, čo Baku hostilo 24. ročník IAC a stalo sa prvým a jediným mestom v regióne, ktoré tak urobilo. IAC je globálne najvýznamnejšie podujatie zamerané na vesmírny sektor, ktorého sa každoročne zúčastnia tisíce zástupcov firiem, výskumných inštitúcií a štátnych agentúr z celého sveta. 
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené: 

  • Vstupenky na podujatie
  • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
  • Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti
  • Letenka pre jedného zástupcu spoločnosti
  • Propagačné materiály
  • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:

  • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

Agentúra SARIO pre Vás pripravuje v rámci aktivít Slovenskej vesmírnej kancelárie bohatý sprievodný program a zvýšenú propagáciu medzi zahraničnými partnermi.

REGISTRÁCIA
Registrácia na podujatie bola uzavretá. Ďakujeme za prejavený záujem.

​Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 8 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO Podpora internacionalizácie MSP. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.