×
10.05.2023

International Business Day 2023

International Business Day 2023
Miesto
NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, 821 04, Bratislava
Organizátor
Odbor Národný projekt SARIO, Agentúra SARIO, Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave

Národný projekt SARIO

International Business Day 2023 je medzinárodné kooperačné podujatie, ktoré agentúra SARIO pripravila v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave. 

Registrovaným účastníkom ponúka v jeden deň a na jednom mieste bohatý pracovný program.

PROGRAM

09.00—11.00

Otváracia diskusia

  • Peter Švec, Štátny tajomník MH SR

  • Robert Šimončič, Generálny riaditeľ SARIORUDOLF JINDRÁK, Veľvyslanec ČR na SlovenskuMILAN HROMPA, Riaditeľ Odboru špecializovaného financovania a podpory firemného bankovníctva, ČSOB

Česko-slovenské podnikateľské fórum
Súčasťou fóra bude diskusia na tému MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SR-ČR PRI POVOJNOVEJ OBNOVE UKRAJINY.

  • Andrea Krajčíková, Generálna riaditeľka Sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí, MH SR

  • Martin Pospíšil, Riaditeľ Odboru evropských zemí, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ako na nové trhy
Diskusia zástupcov slovenských firiem úspešných vo vybraných teritóriách.

  • Jakub Fekiač, managing partner, Edgar Baker (Česká republika, India, v úvodnej fáze Brazília)

  • Marián Gábik, konateľ spoločnosti, Kolatch (Česká republika, Slovinsko, Kuvajt)

  • Heliodor Macko, CEO, SEAK (Izrael, Španielsko, Ukrajina)

Využite možnosť rokovať aj so zástupcami obchodných komôr z vybraných krajín a získať relevantné informácie priamo z teritória.

Odborným programom a diskusiami sprevádza moderátor Vladimír Varecha. 

11.00—12.00

BILATERÁLNE ROKOVANIA
Na rozvoj vzájomných obchodných vzťahov a exportných príležitostí s potenciálnymi obchodnými partnermi, odbornými partnermi podujatia primárne v sektoroch strojárstvo, elektrotechnika, energetika, ekológia, zelené technológie, informačné technológie a potravinárstvo.

12.00—13.00

  • obed

 9.00—17.00

  • Ochutnávka mini dobrôt v tube od firmy Kolatch 

13.00—17.00

BILATERÁLNE ROKOVANIA, KONZULTÁCIE, NETWORKING

REGISTRÁCIA: do 25.apríla 2023

VÝBER B2B ROKOVANÍ: 26. apríl — 3. máj 2023

PODUJATIE: 10. máj 2023

Účasť slovenských MSP* so sídlom mimo Bratislavského kraja je financovaná v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Informácia pre slovenské MSP spoločnosti:

Podujatia sa môžu bezodplatne zúčastniť  slovenské malé a stredné podniky (MSP), ktoré spĺňajú nasledovné podmienky — podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP definované prílohou č. I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17.júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhomslovenské MSP so sídlom mimo Bratislavský krajspĺňajú kritériá stanovené v Schéme pomoci de minimis.