×
08.03.2022 - 10.03.2022

JEC World Paríž 2022

Miesto
Paris-Nord Villepinte, Paríž, Francúzsko
Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Nový termín konania: 8. - 10. marec 2022!

 
Cieľová skupina:
  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu kompozitov JEC World 2020, ktorý sa bude konať v termíne 12.— 14. mája 2020.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Veľtrh JEC World je jeden z najvýznamnejších veľtrhov svojho druhu, ktorý sa koná v Paríži,  Francúzsko. Každoročne veľtrh navštívi viac ako 43 500 návštevníkov zo 112 rôznych krajín sveta. Na ploche 76 000m2 sa aj v roku 2020 predstaví viac ako 1 300 vystavovateľov z oblasti výroby kompozitov v rôznych priemyselných odvetviach ako automobilový priemysel, zdravotníctvo, stavebníctvo, elektrotechnika a ďalšie. Veľtrhu sa popri samotných výrobcoch kompozitov zúčastňujú taktiež spracovávatelia surových materiálov potrebných pri produkcii kompozitov, výrobcovia konečných produktov, ako aj distribútori a predajcovia zo všetkých oblastí priemyslu.  

Sektory výstavy:
  • Automobilový priemysel
  • Letecký a lodný priemysel
  • Stavebníctvo
  • Obranný priemysel
  • Elektrotechnický priemysel
  • Strojárstvo
  • Zdravotnícky priemysel
  • Železničný priemysel

Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností
na veľtrhu JEC World 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (51m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spolu-vystavovateľov.        Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je do 10 m2.
Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 16. februára 2021.



Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu JEC World 2021, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.