Konferencia driving.digital

Dátum: 
14 - 15 október 2019
Miesto: 
X-Bionic Sphere, Dubová 33, Šamorín-Čilistov
Cena: 
drivingdigital.org/tickets
Kontakt: 

Tatiana Buranská, T: +421 948 488 358, tatiana.buranska@qubitconference.com

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ako partner podujatia a jeden zo spíkrov, vám dáva do pozornosti konferenciu driving.digital.

Konferencia driving.digital je odvetvovou programovou konferenciou, zameranou na kybernetickú bezpečnosť v automobilovom priemysle a mobilite.


Cieľom konferencie je priblížiť rozsah témy konferencie a poukázať na možnosti zapojenia slovenských firiem a výskumných inštitúcií do výskumných a inovačných projektov v oblasti stability digitálnych riešení v automobilovom priemysle a mobilite. Pridruženým cieľom konferencie je podporiť rozvojový program driving.digital.

Cieľovou skupinou konferencie sú domáci dodávatelia a subdodávatelia automobilového priemyslu, hľadajúci inovačné impulzy pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti, zahraničné spoločnosti hľadajúce priestor na slovenskom automobilovom trhu, dodávatelia digitálnych riešení pre bezpečnú automobilovú dopravu v smart ekosystémoch blízkej budúcnosti, hľadajúci uplatnenie v partnerstvách pre výskum a inovácie v oblasti automobilového priemyslu a mobility.

Okrúhly stôl je sprievodným podujatím konferencie driving.digital, zameraným na odbornú diskusiu k možnostiam slovenského výskumu pre automobilový priemysel a mobilitu.
Hlavná téma okrúhleho stola: Aké sú možnosti a aký je rozvojový potenciál slovenského výskumu v oblasti stabilných digitálnych riešení pre automobilový priemysel a mobilitu?
 
Program konferencie si môžete vyžiadať na tomto odkaze.

Registrujte sa na webe drivingdigital.org/tickets, kde si môžete vybrať z troch typov lístkov: Conference, Combo alebo Round Table Pass.
Bližšie informácie o lístkoch nájdete na stránke.