Konferencia Inovačný región — Možnosti financovania inovácií

Dátum: 
utorok, 5. máj 2015
Miesto: 
Kongresová sála Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Cena: 
bezplatne - registrácia
Organizátor: 
SARIO, TSK, RK SOPK TN
Kontakt: 

E: stieranka@sario.sk, T: 02 58 260 232, 0910828341

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
organizuje 5. mája 2015 konferenciu Inovačný región v spolupráci
s Trenčianskym samosprávnym krajom a regionálnou komorou
SOPK v Trenčíne.


Konferencia poskytne praktické informácie o možnostiach financovania firiem v oblasti výskumu, vedy a inovácií z najväčšieho európskeho programu na podporu výskumu a inovácií — Horizont 2020
a z operačného programu Výskum a inovácie.

Po ukončení konferencie budú mať účastníci možnosť rozprávať
sa s prednášajúcimi na individuálnych konzultáciách.

PROGRAM

09.00 – 09.10 Otvorenie konferencie

09.10 – 09.20 Služby SOPK
Ján Václav, riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK

09.20 – 09.30 SARIO, podpora výskumu a vývoja- daňové zvýhodnenie
Juraj Mihál, konzultant 

09.30 – 09.40 Informačné centrum Europe Direct Trenčín
Radka Halušicová, Odbor regionálneho rozvoja

09.40 – 10.10 Horizont 2020
Ivan Filus, BIC Bratislava

10.10 – 10.45 Enterprise Europe Network
Ivan Filus, BIC Bratislava

10.45 – 11.00 Prestávka

11.00 – 11.20 Projekt FunGLASS
Prof. Ing. Dušan Galusek, PhD., Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

11.20 – 11:40 Operačný program Výskum a inovácie
PhDr. Boris Huslica, generálny riaditeľ Sekcie podporných programov
 
Diskusia a individuálne konzultácie

Drobné zmeny programu vyhradené.

REGISTRÁCIA

Zaregistrujte sa do 30. apríla 2015 na adrese peter.biel@tsk.sk

Kapacita miestnosti je obmedzená na 60 osôb.