×
24.10.2023

Kooperačná burza s rakúskymi obchodnými agentmi

Kooperačná burza s rakúskymi obchodnými agentmi
Miesto
Bratislava, Hotel Vienna House Easy
Cena
bezplatne
Organizátor
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Rakúska hospodárska komora, Veľvyslanectvo SR vo Viedni, Slovenská obchodná a priemyselná komora – Regionálna kancelária SOPK v Bratislave a Slovensko-rakúska obchodná komora
Kontakt
Marek Pocklan, E: marek.pocklan@sario.sk, M: +421 918 919 658, T: +421 2 58 260 220

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Rakúskou hospodárskou komorou WKÖ, Veľvyslanectvom Slovenskej republiky vo Viedni, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou – Regionálna kancelária SOPK v Bratislave (SOPK BA) a Slovensko-rakúskou obchodnou komorou (SOHK) pozýva slovenskú podnikateľskú verejnosť na Kooperačnú burzu s rakúskymi obchodnými agentmi, ktorá sa uskutoční 24. októbra 2023 v Bratislave.

Na podujatí budú zastúpení rakúski obchodní agenti/zástupcovia pôsobiaci v oblasti spracovania kovov (produkty zo železa a kovu), drevárskeho sektoru (výrobky z dreva, nábytok, vybavenia interiérov), výroby potravín (delikatesy, zdravé stravovanie, nápoje, dopyt po cateringových službách) či zdravotníckeho segmentu (zdravotnícke materiály, smart zdravotníctvo).

SEKTORY

 • Kovospracujúci
 • Drevársky a nábytkársky
 • Potravinársky
 • Zdravotnícky

PROGRAM

24. október 2023 (utorok)

 • 12.00 Registrácia účastníkov
 • 12.30 Otvorenie a cyklus prednášok
  • Privítanie a úvodné slovo
  • Prehľad bilaterálnych vzťahov
  • Outsourcing predaja
  • Európske a rakúske právo obchodných zástupcov
  • Právne tipy pre slovenské firmy
  • Služby centra zahraničného obchodu Bratislava
 • 14.15 One-to-one/B2B rokovania
 • 17.00 Koniec podujatia

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Rokovací jazyk: nemecký (primárne), anglický (sekundárne)

Vstup: bezplatne

Organizátori majú právo na zmenu programu. Počas úvodných príhovorov a prezentácií je zabezpečené simultánne tlmočenie (slovenčina - nemčina). One-to-one/B2B rokovania s rakúskymi obchodnými zástupcami budú prebiehať v nemeckom alebo anglickom jazyku. Organizátori počas One-to-one/B2B stretnutí individuálne tlmočenie pre firmy nezabezpečujú, nakoľko to z kapacitných dôvodov nie je možné.

Organizátor má právo v prípade naplnenia kapacít uprednostniť skôr registrované firmy.

Podujatie je financované zo schémy 'Projektov ekonomickej diplomacie' v rámci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

REGISTRÁCIA
Registrácia na podujatie bola ukončená. Ďakujeme za prejavený záujem.

NA STIAHNUTIE