Kooperačná burza s rakúskymi obchodnými zástupcami

Dátum: 
štvrtok, 10. marec 2022
Miesto: 
Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 3, 811 02 Bratislava
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO, Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni, Slovensko-rakúska obchodná komora (SOHK), Rakúska obchodná komora (WKO)
Kontakt: 

Marek Pocklan, E: marek.pocklan@sario.sk , T: +421 918 919 658

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky vo Viedni, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), Slovensko-rakúskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOHK) a Rakúskou obchodnou komorou (WKO) pozýva slovenské podnikateľské subjekty z vybraných sektorov na Kooperačnú burzu s rakúskymi obchodnými zástupcami, ktorá sa uskutoční 10. marca 2022 v hoteli Radisson Blu Carlton Hotel  v Bratislave. Rakúski obchodní agenti/zástupcovia pôsobia v jednotlivých spolkových krajinách Rakúska a špecializujú sa na rôzne odvetvia národnej ekonomiky. Na podujatí budú zastúpení rakúski obchodní agenti/zástupcovia pôsobiaci v oblasti spracovania kovov (produkty zo železa a kovu), drevárskeho sektoru (výrobky z dreva, nábytok, vybavenia interiérov) či výroby potravín (delikatesy, zdravé stravovanie, nápoje, dopyt po cateringových službách).

Preferované sektorové zameranie:
  • kovospracujúci priemysel,
  • drevospracujúci priemysel,
  • potravinársky priemysel;
Za rakúsku stranu sa podujatia zúčastní aj zástupca spolkového grémia obchodných agentov z Rakúskej hospodárskej komory či právnická agentúra Viehböck/Breiter/Schenk & Nau Rechtsanwälte, ktorá vystúpi s prezentáciou o európskom a rakúskom obchodnom práve.
 
Predbežný program:
 
11:30    Registrácia účastníkov a občerstvenie                                                     
 
12:30    Úvodná reč
             Privítanie a krátke predstavenie videofilmu obchodných zástupcov
             Lucia Kišš, generálna riaditeľka sekcie hospodárskej a rozvojovej                       spolupráce, Ministerstvo 
             zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

             Juraj Majtán, riaditeľ Bratislavskej regionálnej komory Slovenskej                     obchodnej a priemyselnej
             komory

             Robert M. Hieger, predseda spolkového výboru obchodných agentov               v Rakúsku
 
             Prehľad bilaterálnych vzťahov
             Bronislava Chmelová, ekonomická diplomatka, Veľvyslanectvo SR                   vo Viedni
              
             Európske a rakúske právo obchodných zástupcov   
             Gustav Breiter, právnická kancelária Viehböck/Breiter/Schenk & Nau               Rechtsanwälte
 
              Vyhľadávanie obchodných zástupcov a obchodný zástupca                                ako partner pri vstupe na nový trh
              Christian Rebernig, výkonný riaditeľ obchodných                                                   zástupcov, Rakúska obchodná komora
 
              Diskusia
 
13:30    B2B rokovania s rakúskymi                                                                                         obchodnými partnermi/zástupcami                                                            
16:30    Koniec podujatia

Poznámka: simultánne tlmočenie bude zabezpečené len počas úvodnej časti
 
Rokovací jazyk 
 
Rokovacím jazykom je anglický a nemecký jazyk. Upozorňujeme, že pri absolvovaní B2B rokovaní s rakúskymi obchodnými zástupcami je nevyhnutné ovládať nemecký alebo anglický jazyk (príp. si zabezpečiť na rokovanie tlmočenie NJ/SJ).

Výber spoločností a kapacitné obmedzenia
Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov. Uprednostnení budú skôr registrovaní a nemecky hovoriaci účastníci. Ku kapacitným obmedzeniam budeme musieť pristúpiť najmä v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou. Preferovaný počet účastníkov za spoločnosť sú max. 2 zástupcovia, prípadne zástupca + tlmočník. Počet účastníkov môže byť ďalej obmedzený aj v dôsledku zhoršenia pandemickej situácie a následnou zmenou farby na COVID-19 semafóre.
 
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny organizácie podujatia a podmienok vstupu v súlade s platnými opatreniami úradu verejného zdravotníctva slovenskej republiky platných v čase konania podujatia


REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete prostredníctvom registračného formulára do 27. februára 2021. Po tomto dátume už registrácia nebude možná.