×
30.05.2024

Kooperačné podujatie NP2 — International Business Day 2024

Kooperačné podujatie International Business Day 2024
Miesto
Hotel NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
Cena
Bezplatne (s registráciou a po splnení podmienok)
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Cieľová skupina

Slovenské malé a stredné podniky

Podmienky účasti:

Účasť pre zahraničné spoločnosti (max. 2 osoby za spoločnosť).

Slovenské spoločnosti spĺňajúce nižšie uvedené podmienky účasti na aktivitách Národného projektu (max. 2 osoby za spoločnosť).

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP 2, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Slovensko, priority 1P1, špecifického cieľa RSO 1.3, opatrenia 1.3.2. zameraného na internacionalizáciu malého a stredného podnikania, má záujem v 2024 zorganizovať kooperačné podujatie International Business Day.

 

Hlavným cieľom kooperačného podujatia sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy.

Sektorové zameranie podujatia:

  • elektrotechnika

  • chemický

  • strojárstvo

  • energetika

  • automotiv

  • potravinárstvo

  • IoT

REGISTRÁCIA je otvorená do 15.5.2024