Medzinárodné projekty a tendre — Odborná konferencia pre verejnosť na CONECO

Dátum: 
štvrtok, 26. marec 2015
Miesto: 
EXPO INCHEBA Bratislava, Hala B1, Programové centrum B1
Cena: 
vstup na konferenciu je voľný na základe registrácie (vstup na veľtrh CONECO si účastník rieši individuálne)
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pre Vás pripravila na rok 2015 sériu kooperačných podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link.

Prvou v rade je odborná konferencia SARIO Business Link Riešenia pre stavebníctvo, sprievodné podujatie veľtrhu CONECO, ktoré sa uskutoční
26. marca 2015 v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA Bratislava v Hale B 1, Programové centrum B1.
 
Podujatie SARIO Business Link — Riešenia pre stavebníctvo je odborná konferencia sektorovo zameraná na stavebníctvo, ktorá ponúkne informácie o možnostiach zapojenia sa do zahraničných projektov a diskusiu a networking s prednášajúcimi. 
 
PROGRAM

10.00 — 10.15
Otvorenie konferencie
Predstavenie projektu SARIO Business Link — Riešenia pre stavebníctvo

Tibor Buček, riaditeľ odboru zahraničného obchodu agentúry SARIO
 
10.15 — 10.30
Prezentácia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
a jej proexportných nástrojov

Michal Polgár, konzultant odboru zahraničného obchodu agentúry SARIO
 
10.30 — 10.45
Prezentácia Podnikateľského centra Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí (MZVaEZ SR) — nástroje na podporu export
a predstavenie aktuálnych tendrov v stavebníctve a energetike v zahraničí

Dagmar Urbanová, riaditeľka odboru Podnikateľského centra
 
10.45 — 11.15
Filipíny- predstavenie trhu a konkrétne možnosti vstupu na trh
(sektor stavebníctva a energetiky)

Valerio Mazzone, EU Outreach Officer, EU- Philippines Business Network
 
11.15 — 11.30 Prestávka
 
11.30 — 13.45
Kazachstan — konkrétne možnosti vstupu na trh
(sektor stavebníctva a energetiky)

Miroslav Smatana, Invest-consult, s.r.o.
 
13.45 — 14.00
ČSOB – Možnosti financovania exportu
Juraj Hara – Trade Finance officer, ČSOB
 
14.00 Diskusia a networking s prednášajúcimi

Zmena programu vyhradená!

Vstup na konferenciu je voľný na základe registrácie.
Počet miest je limitovaný, registrujte sa ešte dnes.

Termín registrácie je do 24. marca 2015.

Partnerom SARIO Business Link — Riešenia pre stavebníctvo je ČSOB a Incheba a.s..