×
20.02.2023 - 24.02.2023

Medzinárodný obranný veľtrh IDEX 2023

Miesto
Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty
Kontakt

Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEX  2023, ktorý sa bude konať v termíne 20.—24. február 2023.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEX je v Abú Dhabi organizovaný
s dvojročnou periodicitou a patrí medzi najprestížnejšie svetové výstavné akcie v oblasti obranného priemyslu. Výstavný areál pravidelne navštevuje odborná verejnosť z krajín Blízkeho východu a ostatných regiónov sveta.

Veľtrh, tvorí platformu pre vzájomnú interakciu podnikateľských subjektov (výrobcovia, subdodávatelia, obchodné spoločnosti) a konečných užívateľov (pozemné sily, letectvo, námorníctvo), ponúka príležitosť spoznať globálne trendy v zbrojárstve, nadviazať kontakty a kooperačné väzby. Radí sa medzi najväčšie vo svojom zameraní v oblasti Blízkeho a Stredného Východu.

Veľtrhu sa pravidelne zúčastňuje viac ako 1000 vystavovateľov
(zastúpenie viac ako 55 krajín) a je druhým najväčším svetovým veľtrhom zbrojárskej techniky. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete
na oficiálnej stránke.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu IDEX uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace
s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 7 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu IDEX 2023 prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 18. novembra 2022.