×
07.10.2023 - 11.10.2023

Medzinárodný potravinársky veľtrh Anuga 2023

Medzinárodný potravinársky veľtrh Anuga 2023
Miesto
Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Kolín, Nemecko
Organizátor
SARIO Národný projekt
Národný projekt SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na jednom z najvýznamnejších medzinárodných potravinárskych veľtrhov Nemecku Anuga 2023, ktorý sa uskutoční v termíne 7. do 11. októbra 2023.

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Medzinárodný potravinársky veľtrh Anuga je významným miestom stretnutí potravinárskych spoločností z celého sveta. Veľtrh sa koná každý druhý rok. Výstava Anuga je členená na 10 podvýstav. Viac informácií o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Anuga 2023 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (102 m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 10 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.

REGISTRÁCIA
Registrácia na podujatie bola uzavretá. Ďakujeme za prejavený záujem.