×
07.10.2019 - 11.10.2019

Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne 2019

Miesto
Areál výstaviska Brno, pavilón V, Brno, Česká republika
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom strojárskom veľtrhu MSV Brno, ktorý sa bude konať v termíne 7. – 11. októbra 2019.
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné veľtrhy v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1500 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza viac ako 35% vystavovateľov a 10 % návštevníkov. Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.
Sektorové zameranie veľtrhu MSV Brno:
 • banská, hutnícka, keramická a sklárska technika
 • materiály a komponenty pre strojárstvo
 • pohony, hydraulika a pneumatika, chladiaca technika a klimatizácia
 • plasty, gumárenstvo a chémia pre strojárstvo
 • obrábacie a tvárniace stroje, náradie
 • povrchová a tepelná úprava
 • zlievarenstvo
 • zváranie
 • energetika a silnoprúdová elektrotechnika
 • elektronika, automatizácia a meracia technika
 • výskum, vývoj, transfer technológií, finančné a iné služby
Detailnejšie informácie o tomto veľtrhu je možné nájsť na stránke https://www.bvv.cz/msv/
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu MSV Brno 2019 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 15 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu MSV Brno 2019, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 31. mája 2019.KONTAKTNÝ FORMULÁR PRE OSTATNÉ SPOLOČNOSTI
V prípade, ak Vaša spoločnosť nespĺňa kritéria MSP, ale máte záujem získať o podujatí viac informácií, vyplňte prosím tento krátky formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 31. mája 2019, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu MSV Brno 2019, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.