×
28.09.2021 - 30.09.2021

Medzinárodný veľtrh obalových technológií FachPack 2021

Miesto
NürnbergMesse GmBH, Messezentrum, 90471 Norimberg, Nemecko
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na jednom z najvýznamnejších medzinárodných veľtrhov obalových technológií v Norimbergu FachPack 2021, ktorý sa uskutoční v termíne 28.—
30.09.2021.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Veľtrh FachPack je dôležitým podujatím pre európsky obalový
priemysel a jeho zákazníkov. Kompaktná trojdňová pracovná výstava,
na ktorej sa skutočne riešia otázky a problémy s balením. 1600 vystavovateľov a 45 000 návštevníkov zo všetkých priemyselných odvetví nájde priestor pre inšpiratívny dialóg v 12 výstavných halách na veľtrhu FachPack. Hlavnou ideou podujatia je vývoj na obalových riešeniach budúcnosti.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Fachpack 2021 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (60 m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spoluvystavovateľov, Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej
a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.

Vzhľadom na pandemickú situáciu a pružnú reakciu na ňu, organizátor zabezpečí nový koncept konania veľtrhu FachPack 2021. V prípade, ak si to situácia bude vyžadovať, veľtrh FachPack sa bude konať v dvoch možných verziách: 
  • Verzia 1: FachPack 2021 sa bude konať ako fyzický veľtrh s premyslenými hygienickými opatreniami. Dodatočne bude poskytnutá digitálna podpora fyzického veľtrhu s myFachPack.
  • Verzia 2: Ak si to situácia bude vyžadovať, myFachPack sa bude konať iba digitálne.
 
V prípade konania iba digitálnej verzie podujatia, poplatky za účasť budú hradené agentúrou SARIO.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu FachPack 2021, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 31. augusta 2021.

      

   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk