×
02.04.2019 - 05.04.2019

MosBuild 2019 – Moskva, Ruská federácia

Miesto
65-66 km MKAD, Building 2 (IEC Crocus Expo), Krasnogorsk, Moscow Region
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.​
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na jednom z najvýznamnejších medzinárodných stavebných veľtrhov v Ruskej federácii MosBuild 2019, ktorý sa uskutoční v termíne 02. - 05.04.2019.
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.


Medzinárodný stavebný veľtrh MosBuild je významným miestom stretnutí stavebných spoločností z celého sveta. MosBuild je najväčším ruským stavebným veľtrhom a v roku 2019 sa uskutoční  v poradí 25. ročník tohto veľtrhu. Každý rok sa tohto veľtrhu zúčastní okolo 1200 firiem z Ruska ale aj z celého sveta. Podľa štatistík z 24. ročníka výstavy (rok 2018) MosBuild sa zúčastnilo približne 65 263 návštevníkov. MosBuild je súčasťou najväčšieho portfólia stavebných veľtrhov na svete, ktorý pozostáva z vedúcich podujatí v Rusku, Turecku, Indii, Kazachstane, Uzbekistane, Indonézii, Azerbajdžane a v Ukrajine. Viac informácií o veľtrhu: https://www.mosbuild.com/en-GB  
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu MosBuild 2019 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
 
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu MosBuild 2019, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 25. januára 2019. 
Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 25. januára 2019, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu MosBuild 2019, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.