×
30.10.2020

Možnosti spolupráce s Izraelom, príležitosti pre inovatívne spoločnosti a start-upy (webinár)

Miesto
online (ZOOM)
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tel Avive, Veľvyslanectvo Štátu Izrael v SR
Kontakt

Natália Barinková, T: 0910 828 311, E: natalia.barinkova@sario.sk

Zmena termínu podujatia! Webinár sa bude konať 30. októbra 2020.

Agentúra SARIO v spolupráci so Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Tel Avive a Veľvyslanectvom Štátu Izrael na Slovensku pripravuje pre slovenské spoločnosti webinár pod názvom: Možnosti spolupráce s Izraelom, príležitosti pre inovatívne spoločnosti a start-upyktorý sa bude konať 28. októbra 2020 o 10:00 hod.
 
Na webinári vystúpi Miloš Bikár, ktorý pôsobil ako inovačný diplomat SR v Izraeli v rokoch 2019-2020 a porozpráva o svojich skúsenostiach z teritóriá najmä z oblasti inovácií a start-upov. Priamo z teritória bude prezentovať ekonomický diplomat na ZÚ SR v Tel Avive Matej Kereš, ktorý sa vyjadrí k súčasným možnostiam a podmienkam realizácie vzájomných zahranično-obchodných vzťahov. Dominika Dobrovičová zástupkyňa Veľvyslanectva Štátu Izrael v SR, predstaví príležitosti spolupráce s izraelskými spoločnosťami.            
 
Počas webinára budú podľa časových možností a obsahovej relevantnosti zodpovedané otázky od slovenských podnikateľov, ktorí majú možnosť ich zadať už počas registrácie a taktiež otázky, ktoré odznejú počas webinára.             

Pracovný jazyk: slovenský          

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 28. októbra 2020 do 9:00 hod vyplnením registračného formulára. Možnosť zadávať otázky cez registračný formulár bude otvorená len do 23. októbra 2020.Odkaz na webinár (cez aplikáciu Zoom) zašleme zaregistrovaným účastníkom v deň jeho konania.