×
24.02.2020 - 27.02.2020

MWC Barcelona 2020 — Návšteva prestížnej výstavy najnovších inovácií

Miesto
Barcelona, Španielsko
Kontakt

Tomáš Šándor, E: tomas.sandor@sario.sk, T: +421 915 839 495

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný
v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje vo februári 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Barcelony, Španielsko.

 
Cieľová skupina:
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja

Sektory:
 • informačné a komunikačné technológie
 • umelá inteligencia
 • smart cities
 • smart mobility
 • inovatívne služby
 • inovácie v priemysle
 • intelligent connectivity (zdravotníctvo, platobné systémy, 5G, automobilový priemysel)
 
Primárnym cieľom podnikateľskej misie do Barcelony je návšteva prestížnej výstavy MWC Barcelona 2020, ktorá je zameraná najmä na inovácie v informačných a komunikačných technológiách, v  mobilite a v priemysle.

MWC Barcelona je jednou s najväčších výstav svojho druhu, a každoročne ponúka možnosť oboznámiť sa s najnovšími technologickými vymoženosťami prezentovanými vyše dvoma tisíckami renomovaných spoločností.
 
Barcelona je druhé najväčšie mesto Španielska, a taktiež hlavné mesto Katalánska, jedného z najrozvinutejších a ekonomicky najaktívnejších regiónov krajiny. Oblasť disponuje kvalitnou infraštruktúrou, a miestny prístav patrí medzi najvyťaženejšie európske obchodno-dopravné uzly.
 
PREDBEŽNÝ PROGRAM
 
24. 2. 2020 (pondelok)
 • odlet z Viedne do Barcelony v ranných hodinách
 • návšteva MWC Barcelona
25. 2. 2020 (utorok) 
 • Návšteva MWC Barcelona, návšteva miestnych spoločností
26. 2. 2020 (streda)
 • Návšteva MWC Barcelona
27. 2. 2020 (štvrtok)
 • Odlet z Barcelony do Viedne v dopoludňajších hodinách
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • 1x vstupenku na MWC Barcelona 2020
 • 1x spiatočná letenka
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • návšteva miestnych spoločností
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa:
 • pobytové náklady
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na tejto podnikateľskej misii, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami do 20. januára 2020.


 
Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 7 MSP. Výber MSP
na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.

Viac o podujatí sa môžete dozvedieť na oficiálnej stránke podujatia.