×
24.09.2024 - 26.09.2024

Národný stánok SR na veľtrhu ADEX 2024

Miesto
Baku, Azerbajdžan
Organizátor
SARIO, ZBOP, Veľvyslanectvo SR v Azerbajdžane
Kontakt
E: sona.krajcova@mzv.sk, daniel.ondrus@sario.sk

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Azerbajdžane a Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP) v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľujú informovať slovenských podnikateľov o možnosti účasti v národnom stánku SR na Medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky ADEX 2024, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. - 26. septembra 2024 v Baku.

 

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky ADEX je organizovaný s dvojročnou periodicitou a je najväčším podujatím v oblasti obranného priemyslu v regióne Južného Kaukazu. V roku 2022 sa na podujatí zúčastnilo vyše 200 vystavovateľov a takmer 9000 návštevníkov, vrátane 33 zahraničných vojenských delegácií. Podrobnejšie informácie o veľtrhu sú dostupné na nasledovnom odkaze.

 

Účasť slovenských spoločností v rámci národnej expozície predstavuje možnosť prezentovať výrobný a exportný potenciál, predstaviť svoje produkty a služby, nadviazať spoluprácu a vzájomne výhodné obchodné kontakty s azerbajdžanskými partnermi a zahraničnými účastníkmi veľtrhu. Obranný priemysel sa stáva jedným z nosných programov slovensko-azerbajdžanskej ekonomickej spolupráce. Reálne perspektívy sa ukazujú nielen vo forme exportu do Azerbajdžanu, ale i pri vytváraní spoločných podnikov. 

 

Slovenská republika bude zastúpená národným stánkom s celkovou výstavnou plochou 104 m2, z ktorých 21 m2  financovaných zo zdrojov Projektu ekonomickej diplomacie MZVEZ SR bude k dispozícii na prezentáciu podnikateľom, ktorí prejavia svoj záujem o účasť vyplnením registrácie.

 

Podpora nezahŕňa: 

  • Letenky

  • Dopravu v teritóriu

  • Ubytovanie v teritóriu

  • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

 

REGISTRÁCIA

Vyplňte registračný formulár najneskôr do 21. júla 2024.

KONTAKTY 

UPOZORNENIE

Žiadatelia o organizáciu národného stánku na veľtrhu ADEX 2024 si vyhradzujú právo výberu účastníkov s prihliadnutím na sektorové zameranie a celkovú kapacitu podujatia.