×
14.12.2021

Nástroje slovenských inštitúcií pri expanzii firiem na trhy Východoafrického spoločenstva

Miesto
ONLINE od 10.00h
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Samuel Čellár, T: 0908 616 193, E: samuel.cellar@sario.sk

NÁRODNÝ PROJEKT SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ pripravila v spolupráci s Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky, Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a Zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Nairobi webinár Nástroje slovenských inštitúcií pri expanzii firiem na trhy Východoafrického spoločenstva.

Webinár je určený pre:
  • Všetky slovenské spoločnosti so záujmom o trhy Východoafrického spoločenstva resp. trhy subsaharskej Afriky všeobecne
     
Východoafrické spoločenstvo (East African Community - EAC) je regionálna medzivládna organizácia pozostávajúca zo 6 členských štátov: Burundi, Keňa, Rwanda, Južný Sudán, Tanzánia a Uganda.

Ide o jeden z najrýchlejšie rastúcich regionálnych ekonomických blokov sveta s rozlohou 2,5 milióna kilometrov štvorcových, ktorého celková populácia presahuje 177 miliónov ľudí a spoločné HDP 193 miliárd USD. Členské štáty sa usilujú o prehlbovanie politickej, hospodárskej a sociálnej spolupráce, napríklad prostredníctvom colnej únie (od 2005), spoločného trhu (od 2010), ako aj plánovaného zavedenia menovej únie a finálneho zjednotenia v rámci politickej federácie.

Cieľom webinára je jednotne informovať slovenské podnikateľské subjekty o oficiálnych nástrojoch Slovenskej republiky pre podporu slovenských spoločností so záujmom o expanziu na trh Východoafrického spoločenstva, ako aj o realizovaných a plánovaných projektoch v rámci týchto teritórií s cieľom zefektívniť expanziu slovenských spoločností na uvedené trhy.

Program webinára:

10:00 Otvorenie (Jozef Troják, riaditeľ SARIO, Odbor Národný projekt)

10:15 Východoafrické spoločenstvo a aktivity ZÚ SR v Nairobi v rámci predmetného trhu (Ján Petrus, Ekonomický radca, Zastupiteľský úrad SR v Nairobi)

10:40 Štátna podpora exportu (Ing. Silvia Gavorníková, riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov, EXIMBANKA SR)

10:55 Zvýhodnené vývozné úvery + skúsenosti z teritória subsaharskej Afriky (Ing. Barbora Kudzejová, riaditeľka Odbor poistenia neobchodovateľného rizika, EXIMBANKA SR)

11:15 Prestávka

11:45 Programy podnikateľských partnerstiev + projekty realizované v rámci Východoafrického spoločenstva (Ing. Jakub Šimek, Projektový a finančný manažér Programu podnikateľských partnerstiev, SAMRS)

12:15 Plánované aktivity SARIO v teritóriu Východoafrického spoločenstva (Samuel Čellár, projektový manažér SARIO, Odbor Národný projekt)

12:30 Priestor pre otázky a ukončenie podujatia
 
Registrovať sa môžete do 13. decembra 2021.   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk