Navštívte národný stánok na MSV Brno 2021

Dátum: 
09 - 12 november 2021


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si  Vás dovoľuje pozvať na návštevu národnej expozície Slovenska na 62. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu MSV Brno 2021, ktorý sa bude konať v termíne 8. – 12. novembra 2021.
 
Navštívte národný stánok Good Idea Slovakia na MSV Brno 2021 aj Vy a staňte sa aspoň na krátky čas jeho súčasťou v aktuálnom dianí a atmosfére medzinárodného veľtrhu! 
 
Pre návštevníkov slovenskej národnej expozície, stánok číslo 161 a 162, v pavilóne V, sa bude konať každý deň od 15:00 neformálny networking so zástupcami agentúry SARIO a 24 slovenských spoločností z oblastí strojárskeho, elektrotechnického, hutníckeho či automobilového priemyslu. Zástupcovia agentúry SARIO Vás oboznámia aj s poskytovanými službami, možnosťami podpory a ako sa stať súčasťou národnej expozície na medzinárodnom veľtrhu.

Zaregistrujte sa vyplnením formulára, pracovníci na stánku sa Vám budú venovať, poskytnú informácie aj ohľadom programu a zaujímavostí veľtrhu.

Prvých 20 zaregistrovaných získa vstup na veľtrh od agentúry SARIO zdarma!


 
Hlavnou témou tohto ročníka veľtrhu je Priemysel 4.0 a Digitálna továreň
 
Hlavnou témou MSV 2021 je Priemysel 4.0 a digitálna továreň, t.j. digitalizácia výroby, jeden z hlavných smerov inovačného procesu. Medzi ďalšie významné témy patrí cirkulárna ekonomika - zaobchádzanie s materiálnymi zdrojmi. Ide o trend, ktorý je jednou z prioritných oblastí udržateľného rozvoja, a adaptácia priemyslu a obchodu sa bude uberať práve týmto smerom.

Účasť inovatívnych a úspešných slovenských spoločností na MSV Brno 2021
 
Veľtrhu sa zúčastní viac ako 50 spoločností zo Slovenska. Prostredníctvom podpory Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu sa pod značkou  GOOD IDEA SLOVAKIA predstaví v spoločnej národnej expozícii 24 podnikateľských subjektov a inštitúcií z oblasti strojárstva, automatizácie, robotiky, elektrotechniky, R&D, IKT aj služieb. Prvú časť národnej expozície bude predstavovať slovenský národný stánok vyhradený pre 18 slovenských malých a stredných podnikov, realizovaný prostredníctvom národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Druhá časť národnej expozície bude určená pre 6 inovatívnych a úspešných slovenských spoločností a inštitúcií s podporou zo zdrojov štátneho rozpočtu SR.
Viac informácií o podujatí - https://www.bvv.cz/msv/
  
Organizátor národného stánku:
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje národné expozície v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Tešíme sa na Vás!