×
14.03.2010 - 19.03.2010

Obchodná misia do krajín južného Kaukazu

Miesto
Azerbajdžan, Gruzínsko, Arménsko

Názov podujatia:Obchodná misia do krajín južného Kaukazu

Termín konania: 14. - 19. marec 2010

Termín uzatvorenia prihlášok: 22. február 2010 do 12.00
 
Ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci s Agentúrou SARIO sa na Vás obracia s ponukou účasti na obchodnej misii, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. - 19. marca 2010 a bude súčasťou pracovnej cesty ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka do krajín južného Kaukazu (Azerbajdžan, Gruzínsko, Arménsko).

Predbežný harmonogram pracovnej cesty p. ministra Lajčáka je nasledovný:
14.3. odchod do Baku, 15.3. Baku (obchodné fórum), 16.3. presun do Tbilisi, 17.3 Tbilisi (obchodné fórum), 18.3. Jerevan (obchodné fórum), 19.3. návrat do SR.

Súčasťou uvedeného pracovného plánu sú obchodné fóra v identických termínoch.

Perspektívne zameranie sektorovej orientácie subjektov, ktoré sa zúčastnia misie je oblasť:

 • poľnohospodárskeho priemyslu - mechanizácia,
 • technológie, poľnohospodárske stroje stavebného priemyslu
 • výstavba infraštruktúry
 • technológie a materiály nutné pre obnovu a modernizáciu infraštruktúry, energetických a dopravných sietí,
 • export výrobkov sanitárnej techniky, stavebných materiálov energetiky
 • v obnove a modernizácii malých a stredných vodných elektrární, vo výstavbe spaľovní
  potravinárskeho priemyslu
 • spracovateľské a baliace technológie oblasť projekčnej činnosti plynovodov, ropovodov, v nadväznosti na výstavbu, údržbu a zabezpečovacie systémy

 

Predmetom záujmu sú i slovenské subjekty s investičným zámerom v oblasti investícií do:

 • dopravnej infraštruktúry;
 • stavebného priemyslu – realizácia stavieb;
 • jadrovej energetiky.

 

Detailné organizačné informácie o pripravovanej misii (miesto a presný časový harmonogram rokovaní pre jednotlivé krajiny, vyčíslenie predbežných nákladov, vybavovanie víz a pod.) budeme dopĺňať priebežne, najneskôr budú komplexne uverejnené v týždni od 15. – 19. februára 2010 v nadväznosti na profiláciu programu oficiálnej návštevy pána ministra Lajčáka.

Dopravu, ubytovanie, ako aj prepravu v daných krajinách si hradí každý účastník individuálne.

V prípade záujmu o účasť na predmetnej podnikateľskej misii, vyplňte, prosím, nižšie uvedenú on-line prihlášku. Prosím, nezabudnite uviesť, v ktorom z teritórií - Azerbajdžan, Gruzínsko, Arménsko - máte záujem zúčastniť sa bilaterálnych rokovaní (účasť na všetkých troch nie je podmienkou).
Následne bude aj definitívne rozhodnuté o realizácii misie na základe záujmu podnikateľov, čo bude obratom oznámené všetkým záujemcom.

 

Veríme, že podnikateľská misia umožní nadviazanie priamych kontaktov a identifikovanie nových možností expanzie na toto perspektívne teritórium a zároveň bude príležitosťou aj k rozvoju obojstranne výhodnej spolupráce s daným regiónom.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

_Prihláška na obchodnú misiu slovenských podnikateľov do krajín južného Kaukazu_/bude link na stranku s formularom

Pre viac informácií ohľadom daného teritória, resp. v súvislosti s plánovanou misiou kontaktujte teritoriálnu manažérku SARIO Ing. Miroslavu Kudelásovú, e-mail: miroslava.kudelasova@sario.sk , tel.: 02/58 260 324, mobil: 0910/828 202.

Ing. Roberta Maxiana z Odboru ekonomickej diplomacie MZV SR, e-mail: robert.maxian@mzv.sk , tel.: 02/5978 3816.