×
17.09.2023 - 21.09.2023

Obchodno-expertná misia na Island

Obchodno-expertná misia na Island
Miesto
Reykjavík, Island
Organizátor
SARIO, Green by Iceland

SPOLOČNE ZA ZELENÚ, KONKURENCIESCHOPNÚ A INKLUZÍVNU EURÓPU

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Green by Iceland organizujú podnikateľskú misiu spojenú s nadviazaním obchodných vzťahov, výmenou skúseností a príkladov dobrej praxe v kontexte geotermálnej energie, obnoviteľných zdrojov a energetiky na Island.

Pracovná cesta nadväzuje na podnikateľské fórum usporiadané pri príležitosti návštevy islandského prezidenta Guðni Th. Jóhannessona na Slovensku v októbri 2022. 

Island dlhodobo využíva pre získavanie energie svoje prírodne bohatstvo najmä z vodných a geotermálnych zdrojov. Vďaka tomu je dnes v celosvetovom meradle krajinou s najväčším podielom obnoviteľných zdrojov v národnom energetickom mixe.

Podnikateľská misia vytvorí priestor pre priame nadviazanie kontaktov v relevantných islandských energetických spoločnostiach a inštitúciách, v akadémií a návštevu niektorých z geotermálnych elektrárni v krajine. 

SEKTOR

  • geotermálna a vodná energia

  • obnoviteľné zdroje

  • cleantech a energetické inovácie

NÁKLADY

Iniciatívu podporili Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Grantov EHP a Nórska. 

Agentúra SARIO poskytne vybraným účastníkom refundáciu časti nákladov za ubytovanie a letenky z Grantov EHP a Nórska v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy. 

Z grantu bude zabezpečená skupinová preprava, stravovanie v rámci programu, konferenčná miestnosť a podporné marketingové materiály.

Ďalší postup bude komunikovaný s vybranými účastníkmi.

PROGRAM 

17.9.2023

  •  individuálne prílety

18.9.2023

  • študijné návštevy — geotermálna elektráreň Svartsengi a Resource Park 

19.9.2023

  • stretnutie s islandským prezidentom Guðni Th. Jóhannessonom (tbc.) a študijné návštevy — geotermálna elektráreň Hellisheidi a vodná elektráreň Ljosafoss

20.9.2023

  • business fórum/workshop — stretnutia podnikateľov, samospráv, inštitúcií a akadémie s miestnymi podnikateľmi a ostatnými relevantnými aktérmi

21.9.2023

  • individuálne odlety 

REGISTRÁCIA
Registrácia je otvorená do 23. augusta 2023, 15:00.

KONTAKT

Adam Csuka
E: adam.csuka@sario.sk, M: +421 910 828 327

Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie, profil účastníka. Všetky spoločnosti budú informované o svojom výbere pred podujatím.

FINANCOVANÉ

Iceland Liechtestein Norway Grants

PARTNER

Green by Iceland