Obchodovanie s Japonskom

Dátum: 
utorok, 18. jún 2019
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Pre koho je seminár určený:
  • pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku
    so všetkými náležitosťami
Poznáte osobitosti obchodovania s Japonskom? Viete, ako vstúpiť na japonský trh? Viete, aké sú špecifiká medzikultúrnej komunikácie s Japonskom?

Agentúra SARIO pre Vás v rámci aktivít Národného projektu pripravila  dňa 18. júna 2019 seminár Exportnej akadémie na tému „Obchodovanie s Japonskom“. Na seminár príde odovzdať osobné skúsenosti Marián Jakubis, MEng., ktorý študoval v Japonsku a následne pracoval pre veľkú japonskú spoločnosť, v ktorej sa neskôr stal obchodným partnerom. Lektor vo forme prednášky, diskusie, konkrétnych príkladov a reálií poukáže sa rozdiely, ale najmä na spoločenské črty dvoch, zdanlivo odlišných kultúr.

Viac informácií o lektorovi nájdete TU.

REGISTRÁCIA

Registrovať sa môžete do 12. 6. 2019 vyplnením registračného formulára.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 50 € do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ-účastník informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.