×
06.09.2023 - 08.09.2023

Podnikateľská misia do Bukurešti

Podnikateľská misia do Bukurešti
Miesto
Bukurešť, Rumunsko
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO, Kancelária prezidenta SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spoluorganizujú podnikateľskú misiu do Bukurešti počas samitu iniciatívy Trojmoria v dňoch 6. až 8. septembra 2023. 

Iniciatíva Trojmoria, teda dvanástich stredoeurópskych členských krajín EÚ od Pobaltia po Čierne a Jadranské more, vznikla s cieľom zintenzívniť ekonomický rozvoj a odolnosť krajín strednej Európy.

Vzájomná prepojenosť krajín iniciatívy pozdĺž osi sever—juh má viesť k posilneniu investícií najmä do infraštruktúry, energetiky a digitalizácie.

Podnikateľská misia na samit má za cieľ odprezentovať slovenské spoločnosti v nižšie uvedených sektoroch a sprostredkovať príležitosť na nadviazanie obchodných partnerstiev so zahraničnými spoločnosťami zúčastnených krajín.

SEKTORY

  • informačno-komunikačné technológie

  • umelá inteligencia

  • infraštruktúra

  • energetika

  • obrana

PROGRAM

6. september 2023

  • odlet delegácie vládnym špeciálom 

7. september 2023

  • business fórum s panelovými diskusiami a B2B stretnutiami so spoločnosťami zúčastnených krajín

8. september

  • individuálne odlety

Rokovací jazyk: anglický

KONTAKT
Adam Csuka
E: adam.csuka@sario.sk, T:+421 910 828 327

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 15. augusta 2023 vyplnením registračného formulára.