×
16.05.2023 - 18.05.2023

Podnikateľská misia do Čiernej Hory

Miesto
Podgorica, Čierna Hora
Organizátor
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Podgorici, Obchodná komora Čiernej Hory
Kontakt

Silvia Radovanović, E:silvia.radovanovic@sario.sk T: +421 915 828 362

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so zastupiteľským úradom SR v Podgorici a Obchodnou komorou Čiernej Hory má záujem zorganizovať podnikateľskú misiu do Podgorice v termíne od 16.-18. mája 2023. Cieľom podnikateľskej bude umožnenie nadviazania obchodných kontaktov pre slovenských podnikateľov, preskúmať možnosti exportu a importu výrobkov a služieb do daného teritória.
 
Podnikateľská misia bude sektorovo zameraná na potravinárstvo (mliečne výrobky, mäsové výrobky, stolové a minerálne vody, vinárstvo, pivovarníctvo a pod.) a spoločnosti zo segmentu HORECA.
 
Predbežný program:
Program podnikateľskej misie bude priebežne aktualizovaný. Hlavnou časťou programu bude business fórum v Podgorici a stretnutia s relevantnými spoločnosťami a  inštitúciami na základe požiadaviek zo strany slovenských spoločnosti. Obchodná komora Čiernej Hory zabezpečí účasť čiernohorských firiem so záujmom o spoluprácu so slovenskými spoločnosťami na biznis fóre. V registračnom formulári máte možnosť uviesť, s ktorými čiernohorskými spoločnosťami by ste mali záujem sa stretnúť.
Počas biznis fóra Agentúra pre investície Čiernej Hory Vám predstaví investičné prostredie Čiernej Hory.

16.5.2023
Individuálny príchod do Podgorice
Recepcia na Veľvyslanectve SR v Podgorici
17.5.2023
Biznis fórum
18.5.2023
prípadne dodatočne stretnutia
individuálny odchod

 
Podpora SARIO zahŕňa:
  • organizácia B2B stretnutí s relevantnými čiernohorskými obchodnými partnermi
  • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
Podpora SARIO nezahŕňa:
  • Dopravu
  • Ubytovanie a stravu:  SARIO/ZÚ Podgorica odporučia hotel pre ubytovanie celej delegácie
  • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
Rokovací jazyk:    
anglický

REGISTRÁCIA
Registrácia na podnikateľskú misiu bola uzatvorená. Ďakujeme za prejavený záujem.

Registrácia

Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.