×
18.02.2018 - 21.02.2018

Podnikateľská misia do Dubaja

Miesto
Dubaj, Dubai World Trade Centre, Spojené arabské emiráty
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Dubaja spojenú s návštevou veľtrhu Gulfood Dubaj 2018, ktorá sa bude konať
v termíne 18. – 21. februára 2018.


Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.
 
Cieľová skupina:
 • malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Sektorové zameranie:
 • potravinársky priemysel: nápoje, mliečne výrobky, tuky a oleje, zdravie, wellness, svetové potraviny
  
Podnikateľská misia je spojená s návštevou medzinárodného potravinárskeho veľtrhu Gulfood Dubaj 2018, ktorý je jedinečným
veľtrhom svojho druhu na Blízkom Východe. V roku 2017 Gulfood Dubaj privítal viac ako 97 000 návštevníkov na viac ako 1 milión štvorcových metrov výstavného priestoru.

Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke: www.gulfood.com
 
Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a  nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
Predbežný program:
 • 18. 2. (nedeľa) — odlet v neskorých večerných hodinách vládnym špeciálom, zabezpečeným s podporou Ministerstva pôdohospodárstva
  a rozvoja vidieka SR.
 • 19. 2. (pondelok) — skorý prílet do Dubaja, individuálny program
 • 20. 2. (utorok) o 11.30 — účasť na podujatí Slovenský národný deň organizovaného v priestoroch výstaviska, individuálne B2B rokovania
  so spoločnosťami zo Spojených arabských emirátov
 • 21. 2. (streda) — návšteva veľtrhu Gulfood Dubaj 2018, individuálny program na veľtrhu
 
Podpora zo strany agentúry SARIO zahŕňa:
 • vstupenky na veľtrh Gulfood Dubaj 2018
 • zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým vybavením
  a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
 • spoločná preprava
 • nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO
 
 
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady
na svojich vyslaných zástupcov (stravné, ubytovanie).
 
Účasť na misii je limitovaná. Okrem splnenia podmienok účasti v Schéme
na podporu MSP v SR, o účasti rozhoduje dátum a čas riadne vyplnenej
a prijatej registrácie uchádzača.

Prioritu majú spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so sektorovým zameraním misie.
 
KONTAKT
 

Poznámka: Počet účastníkov misie je limitovaný. V prípade naplnenia kapacity pred ukončením registrácie, t.j. pred dátumom 6. 2. 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.

REGISTRÁCIA
Registrácia na podnikateľskú misiu bola uzavretá. Ďakujeme za prejavený záujem.