×
15.04.2024 - 19.04.2024

Podnikateľská misia do Dubaja – Middle East Energy a Abu Dhabi World Future Energy Summit

Podnikateľská misia do Dubaja – Middle East Energy a Abu Dhabi World Future Energy Summit
Miesto
Dubaj, Abu Dhabi
Organizátor
SARIO Národný projekt

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP 2, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Slovensko, priority 1P1, špecifického cieľa RSO 1.3, opatrenia 1.3.2. zameraného na internacionalizáciu malého a stredného podnikania, má záujem v apríli 2024 zorganizovať podnikateľskú misiu do Dubaja pri príležitosti konania podujatia Middle East Energy a Abu Dhabi pri príležitosti konania podujatia World Future Energy Summit.

 

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky

Sektorové zameranie veľtrhu: energetický priemysel, zelené technológie

 

Webové stránky podujatí

 

Veľtrh Middle East Energy Dubai je jeden z najvýznamnejších veľtrhov svojho druhu v regióne a pokrýva celý rad technológií a elektrických zariadení pre odvetvia energetiky, výroby, stavebníctva, dopravy a mestských zariadení. Je zároveň hlavným miestom pre stretnutia odborníkov a expertov v elektrotechnickom priemysle, čím sa stáva platformou pre výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov elektrických a energetických zariadení a strojov.

 

Sektory výstavy:

 • Smart riešenia v odvetví

 • Obnoviteľné zdroje a čistá energia

 • Kritická infraštruktúra v energetike a záložné napájanie

 • Prenos a distribúcia energie

 • Spotreba energie a riadenie

 

World Future Energy Summit je jedno z najväčších podujatí so zameraním na technológie, riešenia a najnovšie trendy v oblasti energetického priemyslu a zelených technológií.

Podujatie je zložené zo 6 menších výstav:

 • Energy Expo & Forum

 • Water Expo & Forum

 • EcoWASTE Exhibition & Forum

 • Solar Expo & Forum

 • Smart Cities Expo & Forum

 • Climate & Environment Expo & Forum

 

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:

 • Vstupenky na summit a EXPO Dubaj pre jedného zástupcu spoločnosti

 • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie

 • Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov

 • Ubytovanie v teritóriu (Dubaj) pre jedného zástupcu spoločnosti

 • Propagačné materiály

 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

 

Podpora nezahŕňa:

 • Letenky

 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

 

Predbežný program:

15.4.2024

 • Prílet do Dubaja (doprava do SAE sa rieši individuálne)

16.4.2024

 • 9:00 spoločný transfer z hotela na výstavisko DTC na Middle East Energy 

 • 10:00 – 18:00 účasť na MEE

 • 18:00 odchod spoločných transferom na hotel

17.4.2024

 • 9:00 spoločný transfer z hotela na výstavisko DTC na Middle East Energy 

 • 10:00 – 18:00 účasť na MEE

 • 18:00 odchod spoločných transferom na hotel

18.4.2024

 • 8:30 spoločný transfer z hotela do Abu Dhabi na výstavisko ADNEC na World Future Energy Summit

 • 10:00 – 17:00 účasť na WFES

 • 17:00 spoločný transfer z Abu Dhabi do Dubaja

19.4.2024

 • Odlet z teritória (individuálne)

 

Program je predbežný a môže byť v procese prípravy podujatia upravovaný.

 

REGISTRÁCIA 

Registrácia bola ukončená. Ďakujeme za prejavený záujem.

 

Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 6 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO Podpora internacionalizácie MSP. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.