×
19.06.2021 - 25.06.2021

Podnikateľská misia do Dubaja na výstavu Arab Health 2021

Miesto
Dubaj, SAE
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem v júni 2021 zorganizovať podnikateľskú misiu do Dubaja pri príležitosti konania podujatia – výstavy Arab Health.
 
Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
 • Zdravotníctvo
 
Webová stránka podujatia: Arab Health 2021
 
Výstava Arab Health je najprestížnejším a najdôležitejším podujatím medicínskeho sektoru v regióne Blízkeho východu. Podujatie má bohatú, niekoľko desaťročí trvajúcu tradíciu a láka množstvo odborníkov z radov výrobcov, distribútorov, ale aj vedeckých profesionálov v oblasti zdravotníctva a iných pridružených sektorov.

45. ročník výstavy bude prebiehať nielen prostredníctvom fyzickej účasti, ale aj prostredníctvom online platformy. Online verzia podujatia bude prebiehať od 23. mája do 22. júla 2021, a v rámci nej budú mať predstavitelia slovenských MSP možnosť naviazať nové kontakty s  tisíckami predpokladaných účastníkov výstavy, prezentovať svoju spoločnosť, naplánovať si fyzické stretnutie počas samotnej výstavy v Dubaji, a taktiež vypočuť si hodnotné prednášky od vyše 450 odborníkov na dané oblasti zdravotníctva.
 
Hlavné produktové kategórie výstavy:
 • Zdravotnícke zariadenia a prístroje
 • Produkty na jednorazové použitie
 • Ortopédia, fyzioterapia a rehabilitácia
 • Snímanie a diagnostika
 • Všeobecné zdravotnícke služby
 • Informačné technológie a riešenia
 • Zdravotnícka infraštruktúra
 • Wellness a prevencia
 
Každoročne láka podujatie Arab Health množstvo návštevníkov aj vystavovateľov z vyše 160 krajín sveta. Tohto ročníka Arab Health sa zúčastní približne 3 500 vystavovateľov a vyše 50 000 účastníkov aktívnych vo sfére zdravotníctva a v iných príbuzných oblastiach. Aj z tohto dôvodu predstavuje toto podujatie vhodnú príležitosť pre slovenské MSP pôsobiace (aj) v zdravotníckom sektore.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené: 
 • Vstupenky na výstavu a úhrada poplatkov za B2B rokovania pre jedného zástupcu spoločnosti
 • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov
 • Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti
 • PCR testy pre jedného zástupcu spoločnosti (72h pred odletom zo SR)
 • Propagačné materiály
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa: 
 • letenky
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
REGISTRÁCIA 
V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí využite, prosím, možnosť registrovať sa vyplnením formuláru a odoslaním príslušných príloh do 19. mája 2021.    ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk