×
05.09.2022 - 07.09.2022

Podnikateľská misia do Grécka a Severného Macedónska s prezidentkou SR Z. Čaputovou

Miesto
Atény, Grécko a Skopje, Severné Macedónsko
Organizátor
Kancelária prezidenta SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Aténach, s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Skopje a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontakt

Adam Csuka, E: adam.csuka@sario.sk T: +421 910 828 327, Andrej Koleda, E: andrej.koleda@sario.sk, T:+421 910 828 342

Podnikateľská misia organizovaná Kanceláriou prezidenta SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) do Grécka a Severného Macedónska reflektuje na aktuálne výzvy nielen členských krajín Európskej únie, ale aj tých so záujmom o budúce členstvo v nej.

Oficiálna štátna návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej do oboch krajín bude prebiehať 5.-7. septembra 2022 s cieľom podporiť bilaterálnu spoluprácu v kontexte udržateľnej a spravodlivej tranzície na základe individuálnych plánov obnovy členských krajín a v kontexte ohlásených investícií Únie do regiónu Západného Balkánu.
 
Sektorové zameranie podnikateľskej misie reflektuje kľúčové aspekty budúceho smerovania Európskej únie, ktoré sa do veľkej miery zameriavajú na:
 
  • Boj proti klimatickým zmenám
    •  lesné, vodné a odpadové hospodárstvo
  • Energetiku
  •  elektromobilita, alternatívne zdroje energie a úložiská energie
  • Informačno-komunikačné technológie a digitalizácia v životnom prostredí
  • Spravodlivá transformácia
 
Program:
Program podnikateľskej misie bude priebežne aktualizovaný. Hlavnou časťou programu bude business fórum v Aténach 6. septembra 2022 a následne stretnutia na relevantných inštitúciách v Skopje 7. septembra 2022. 
 
Doprava:
letecky, bezplatne vládnym špeciálom
 
Ubytovanie a strava:
vo vlastnej réžii každého účastníka, SARIO/ZÚ Atény a Skopje odporučia hotel pre ubytovanie celej delegácie
 
Rokovací jazyk:    
anglický

REGISTRÁCIA
Registrácia na podnikateľskú misiu bude otvorená do štvrtka 4. augusta 2022. Na zabezpečenie organizačno-logistických nákladov spojených s účasťou na pracovnej ceste bude fakturovaný zálohový poplatok 150€.Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.