×
24.03.2023 - 30.03.2023

Podnikateľská misia do Indie na podujatie Smart Cities India Expo

Miesto
New Delhi, India
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Simona Novosadová, E: novosadova@sario.sk

​Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem v marci 2023 zorganizovať podnikateľskú misiu do Indie pri príležitosti konania podujatia 8th Smart Cities India Expo.
 
Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Sektorové zameranie podujatia: Smart Cities, odpadové hospodárstvo, energetika
 
Webová stránka podujatia: www.smartcitiesindia.com
 
Hlavným cieľom misie je účasť na veľtrhu 8th Smart Cities India 2020 Expo. Smart Cities India Expo sa od svojho vzniku v roku 2015 stalo najväčším veľtrhom a konferenciou na problematiku smart cities v oblasti Ázie. Súčasťou Smart Cities India 2022 Expo je viacero menších tematicky zameraných výstav, a to:
 • Clean India
 • Solar India
 • Water India
 • Transport India
 • Building India
 
Podujatie je zároveň od roku 2021 spojené s priebehom podujatia Convergence India. Toto podujatie si vďaka svojej dlhoročnej tradícii vybudovalo povesť jednej z popredných výstav zameraných na inovácie a technológie v Indii.

Každoročne sa jej zúčastňuje viac ako 750 vystavovateľov z 30 krajín sveta a vyše 25 000 návštevníkov. Zameranie výstavy sa sústreďuje na inovácie a trendy v mobilných technológiách, informačných technológiách a digitálnych médiách.
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • vstupenky na podujatie
 • transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov, networking
 • ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti
 • sprievodný program
 • propagačné materiály
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:
 • letenky
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

REGISTRÁCIA
Ukončenie registrácie: 31. 01. 2023

​Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 15 MSP. Výber MSP
na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk